ویتامین A برای عملکرد سلول های ایمنی لازم است

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که سلول های ایمنی که از بدن در مقابل عفونت محافظت می کنند برای عملکرد مطلوب نیاز به ویتامین A دارند. این تیم تحقیقاتی دریافتند که اسید رتینوئیک برای عملکرد مطلوب دو تا سه نوع سلول  ایمنی ذاتی که در روده یافت می شوند، ضروری است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،Chang Kim دکتر؛ "روشن است که کمبود ویتامین A موجب افزایش حساسیت در ابتلا به بیماری و کاهش مقادیر سلول های ایمنی در سد مخاطی روده می شود." وی در ادامه افزود: " هدف اصلی ما در این مطالعه شناخت نقش اصلی این ویتامین در دستگاه ایمنی و نحوه عملکرد آن بر سلول ها و فرآیندهای بیولوژیکی بود. شناخت بهتر عملکرد سلول های ایمنی در کنترل و درمان عفونتت و بیماری های خود ایمن و التهابی نقش بسزایی دارد." در دستگاه ایمنی دو گروه از سلول ها که برای مقابله با عفونت با یکدیگر همکاری می کنند: سلول های ایمنی ذاتی (سلول های لنفوئیدی و لکوسیتی ذاتی که در کمترین زمان و سریع به عفونت پاسخ می دهند) و سلول های ایمنی اکتسابی ( سلول هایی که کارایی بیشتری دارند ولی با تأخیر درگیر می شوند). سلول های لنفوئیدی ذاتی در روده متمرکز شده اند، روشن نیست که این سلول ها چگونه به این محل می رسند. این سلول ها ابتدا و پیش از انتقال به جایگاه اصلی در گره های لنفاوی تجمع می یابند، در این محل اسید رتینوئیک با ار به دو تا سه نوع از این سلول ها گیرنده های ویژه ای را در آن ها برای جایگزینی بهتر و افزایش کارایی فعال می کند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Immunity منتشر شد.

منبع:


Myung H. Kim, Elizabeth J. Taparowsky, Chang H. Kim. Retinoic Acid Differentially Regulates the Migration of Innate Lymphoid Cell Subsets to the Gut. Immunity, 2015
 

نظرات بسته شده است.