وهله های کوتاه مدت فعالیت ورزشی شدید و کنترل قند خون

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که در افراد مبتلا به مقاومت به انسولین انجام وهله های کوتاه مدت فعالیت ورزشی با شدت زیاد قبل از وعده های اصلی در مقایسه با 30 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت متوسط، اثر برجسته تری در کنترل قند خون خواهد داشت. به بیان یکی از نویسنده های این مقاله؛ " انجام وهله های کوتاه مدت متناوب فعالیت ورزشی پیش از وعده غذایی یکی از راهبردهای توصیه شده در این پژوهش برای کنترل بههتر قند خون در بیماران دیابتی است." افزایش قند خون پس از صرف وعده غذایی یکی از عوامل خطر برای افزایش مقاومت به انسولین است. کاهش دفعات اوج افزایش قند خون پس از صرف غذا برای کاهش احتمال بروز بیماری دیابت نوع 2 و اختلالات همراه با آن بسیار اهمیت دارد. نتایج این مطالعه در مجله Diabetologia  به چاپ رسید. محققین در این مطالعه 9 آزمودنی ( 2 زن و 7 مرد) را در دامنه سنی 18 تا 55 سال و با شاخص توده بدنی 36 کیلوگرم بر متر مربع انتخاب کردند. آزمودنی ها به دیابت نوع 2 مبتلا بودند. آزمودنی ها به طور تصادفی و در 3 روز سه پروتکل ورزشی ( پیاده روی معمولی، 30دقیقه پیاده روی با شدت متوسط و 6 وهله 1 دقیقه فعالیت ورزشی با شدت بالا)  را قبل از وعده های اصلی صبحانه، نهار و شام اجرا کردند. یافته های حاصل نشان داد که پرداختن به فعالیت ورزشی شدید در وهله های کوتاه مدت پیش از وعده های اصلی غذایی، می تواند به عنوان یک راهبرد مطلوب در زمینه بهبود کنترل قند خون افراد مبتلا به مقاومت به انسولین به کار رود. 
 
منبع:
Monique E. Francois, James C. Baldi, Patrick J. Manning, Samuel J. E. Lucas, John A. Hawley, Michael J. A. Williams, James D. Cotter. ‘Exercise snacks’ before meals: a novel strategy to improve glycaemic control in individuals with insulin resistance. Diabetologia, 2014
 

نظرات بسته شده است.