وزن و نحوه زایمان تعیین کننده نوع باکتری های شیر مادر

نتایج مطالعات جدید نشان داده است شیر مادر حاوی بیش از 700 نوع باکتری است که بسیار بیشتر از میزان تصور شده قبل می باشد. میزان و نوع این باکتری به وسیله عوامل مختلفی تحت تاثیر قرار می گیرد.
گروهی از پژوهشگران اسپانیایی به بررسی ترکیبات و مجموعه باکتری های موجود در شیر مادر پرداختند، به گفته این دانشمندان میزان این باکتری های مفید در مادران چاق یا مادرانی که در دوران بارداری بیشتر از میزان توصیه شده افزایش وزن داشته اند، کمتر است. همچنین مشخص شد که نوع زایمان نیز بر روی تنوع باکتریایی شیر مادر موثرمی باشد. مادرانی که با برنامه ریزی قبلی تحت سزارین قرار می گیرند نسبت به مادران دارای زایمان طبیعی میزان کمتری از این باکتری های مفید در شیر خود دارند درحالیکه چنانچه ناخواسته و بدون برنامه مورد سزارین قرار بگیرند تعداد این باکتری ها با زایمان طبیعی برابر است. این نتایج نشان میدهد که وضعیت هورمونی مادر در زمان تولد می تواند بر تنوع گونه های باکتری در شیر وی تاثیر بگذارد.
شیر مادر نقش مهمی در تعیین و شکل گیری فلور طبیعی سیستم گوارشی کودک دارد. نقش این باکتری ها در سیستم ایمنی کودک روشن است و علاوه بر آن شیر مادر نسبت به شیرخشک می تواند خطر ابتلا به آلرژی، آسم و بیمار یهای خود ایمنی را کاهش دهد.

منبع:

Raul Cabrera-Rubio et al “The human milk microbiome changes over lactation and is shaped by maternal weight and mode of delivery” Am J Clin Nutr 2012 96: 3 544-551

نظرات بسته شده است.