وزن و رژیم غذایی پدر و اثر بر میزان چاقی فرزند

نتایج یک مطالعه جدید که در FASEB Journal به چاپ رسید نشان داد که رژیم غذایی و وزن بدن پدر در زمان لقاح می تواند بر سلامت فرزند مؤثر باشد. این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد. موش ها به 3 گروه؛ سالم، دیابتی، چاق تقسیم شدند. موش های گروه چاق و دیابتی از رژیم غذایی پر چربی تبعیت کردند، در حالی که موش های گروه طبیعی از یک رژیم غذایی نرمال تبعیت کردند. پس از ارزیابی سلامتی فرزندانشان، مشخص شد که بیان دو ژن مهم درگیر در فرآیندهای متابولیکی بافتی در آن ها تغییر کرده است. تغییر این دو ژن موجب افزایش میزان چاقی و پیری زودرس در آن ها شد. سایر ژن هایی که تحت تأثیر قرار گرفتند شامل مارکرهای بیماری های مزمن و سرطان بود. فرزندانی که پدرشان از گروه موش های چاق و دیابتی بودند، در حالی که از یک رژیم غذایی نرمال تبعیت می کردند ، پاسخ  گلوکزی متغیری داشتند. محققین دلیل این شرایط را نقص و تغییر ببان ژن های تولید کنده انسولین و بافت چربی عنوان کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، " در حالی که محققین در پی ارزیابی اثر کیفیت رژیم غذایی پدر بر میزان سلامتی فرزند هستند، این اولین مطالعه ای است که اثر کیفیت رژیم غذایی پدر را بر سلامتی فرزند ارزیابی می کند. نتایج این مطالعه به ما نشان می دهد که برخی از تغییرات مرتبط با ابتلا به بیماری از همان مراحل اولیه زندگی ایجاد می شود. بنابراین، برای پیشگیری از بروز برخی از بیماری های مزمن بهتر است رژیم غذایی پدر نیز در کنار رژیم غذایی مادر البته در زمان پیش از لقاح و هنگام آن کنترل شده و سالم باشد. "  
 


Reference: S.-F. Ng, et al. Paternal high-fat diet consumption induces common changes in the transcriptomes of retroperitoneal adipose and pancreatic islet tissues in female rat offspring. The FASEB Journal, 2014.
 

نظرات بسته شده است.