وزن بدنتان با محل زندگی شما در ارتباط است

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید پژوهشگران اعلام کردند، در معرض هوای  آلوده بودن مثل آلودگی وسایل نقلیه و دود سیگار با افزایش نمایه توده بدن در نوجوانان در ارتباط است.
این پژوهشگران به بررسی بیش از 3000 کودک که از 10 سالگی تا 18 سالگی یعنی زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان، پیگیری شده بودند پرداختند. پژوهشگران اطلاعات لازم در مورد مواجهه با دود سیگار و هم چنین آلودگی ترافیکی را با توجه به محل زندگی این کودکان جمع آوری کردند. میانگین BMI این بچه ها از kg/m2 3/18 در 10 سالگی به kg/m2 8/23 در 18 سالگی افزایش داشت. اما درصد کودکان دارای اضافه وزن یا چاق کاهش یافت.
بررسی های بیشتر نشان داد در معرض آلودگی هوا و دود سیگار بودن به طور قابل توجهی باعث رشد بیشتری در BMI می شود.
کودکانی که در مناطق نزدیک به جاده های پرترافیک و با آلودگی هوای بالا، ساکن هستند نسبت به کودکانی که کمتر در معرض هوای آلوده قرار دارند، در زمان فارغ التحصیلی از دبیرستان افزایش بیشتری در BMI نشان میدهند.
دکتر Rob McConnell با بیان این نکته که آلودگی هوا می تواند با وزن بدن در ارتباط باشد خاطرنشان کرد، نوجوانانی که در منازل نزدیک به خیابان های پرترافیک ساکن هستند در سن 18 سالگی kg/m2 27/1 نمایه توده بدنی بالاتری نسبت به سایرین دارند.

منبع:

McConnell R, et al "Association of BMI with combustion products from secondhand smoke exposure and vehicular exhaust" OBESITY 2011

نظرات بسته شده است.