وزنه برداران در مورد دریافت مکمل ویتامین 2D هوشیار باشند

نتایج یک مطالعه جدید به ورزشکاران قدرتی و افرادی که در پی بهبود عملکرد خود هستند، در مورد دریافت مکمل ویتامین 2D هشدار داد.  محققین  Appalachian State University's Human Performance Lab نشان دادند که دریافت مکمل های ویتامین 2D می تواند پس از تمرینات شدید با وزنه موجب کاهش مقادیر ویتامین 3D و آسیب بیشتر عضلانی گردد. این مطالعه، اولین پژوهشی است که اثرات نامطلوب مکمل یاری ویتامین 2D را بر  بروز آسیب بیشتر عضلانی پس از کار با وزنه نشان می دهد. بر این اساس نویسنده مسئول این مقاله؛ دکتر  David Nieman مکمل یاری ویتامین 2D را در ورزشکاران توصیه نمی کند. نتایج این مطالعه در journal Nutrients  به چاپ رسید. هدف کلی مطالعه، تعیین اثر 6 هفته مکمل یاری ویتامین 2D بر آسیب های ناشی از فعالیت ورزشی و کوفتگی تأخیری عضلانی بود. این مطالعه از نوع دوسوکور بود و در آن آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه از ورزشکاران روزانه 3800 واحد ویتامین 2D ( گیاهی) و گروه دیگر دارونما دریافت می کردند. محققین انتظار داشتند که دریافت مکمل ویتامین 2D موجب کاهش التهاب و آسیب های ناشی از فعالیت ورزشی و هم چنین بهبود بازیافت پس از تمرینات به ویژه در فصول سرد سال و در ورزشکاران دارای کمبود ویتامین 2D گردد، با این وجود آن ها مشاهده کردند که دریافت مکمل این ویتامین موجب افزایش آسیب های ناشی از فعالیت ورزشی می شود. به طور خلاصه، نتایج این مطالعه نشان داد که دریافت مکمل های ویتامین 2D موجب کاهش مقادیر ویتامین 3D دربدن و در نتیجه آسیب بیشتر عضلانی خواهد شد. 
منبع:
 
 
 David Nieman, et al. Vitamin D2 Supplementation Amplifies Eccentric Exercise-Induced Muscle Damage in NASCAR Pit Crew Athletes. Nutrients, 2013. 
 

نظرات بسته شده است.