ورزش کردن نمرات درسی کودکان را بهبود می بخشد

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است، ورزش کردن و فعالیت بدنی می تواند یک کلید مهم برای داشتن نمرات بهتر در کلاس درس باشد. نتایج بررسی های پژوهشگران نشان داده است دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی که به اندازه کافی ورزش نمی کنند احتمال بیشتری برای عدم موفقیت در تست های ریاضیات و خواندن دارند.
در این مطالعه پژوهشگران سطح تناسب اندام و فعالیت بدنی هوازی دانش آموزان را با نمرات آزمون آنها در مدارس ابتدایی و راهنمایی لینکولن مقایسه کرده و یافتند دانش آموزانی که دارای فعالیت های بدنی هوازی بودند احتمال بیشتری برای قبولی در آزمون های ریاضی و خواندن نسبت به سایرین داشتند.
این پژوهشگران هم چنین یافتند که نمایه توده بدنی شاخص مهمی برای ارزیابی سلامت کلی بوده اما اثر معناداری در نمرات این آزمون ها ندارد. بنابراین اگرچه چاقی یک نگرانی بزرگ برای سلامت کودکان است اما آمادگی جسمانی نقش پررنگ تری در عملکرد تحصیلی کودکان دارد.
این یافته ها بویژه در مورد مدارسی مهم است که با کاهش کلاس های تربیت بدنی زمان بیشتری را به خواندن، نوشتن و حساب اختصاص میدهند، دکتر Robert Rauner  سرپرست نویسندگان این مطالعه تاکید کرده است که با توجه به نتایج این مطالعه این روش میتواند کاملا معکوس عمل کند.
البته یافته های این مطالعه نشان داد که هم آمادگی جسمی و هم درآمد خانواده اثر مشابهی بر عملکرد تحصیلی کودکان دارند اما از آنجا که رسیدن به سطح فعالیت بدنی منظم برای بهبود نمرات مدرسه نسبت به افزایش درآمد خانواده ها آسان تر است مدارس باید زمان مشخصی را به کلاس های تربیت بدنی اختصاص دهند.

منبع:

Robert Rauner,et al “Evidence that Aerobic Fitness Is More Salient than Weight Status in Predicting Standardized Math and Reading Outcomes in Fourth- through Eighth-Grade Students” the Journal of Pediatrics, 04 March 2013

نظرات بسته شده است.