ورزش منظم می تواند سال های عمر شما را افزایش دهد

یک مطالعه جدید نشان می دهد که مردم فعال از لحاظ جسمی نسبت به افراد غیر فعال، چندین سال به طول عمر خود می افزایند.
در این مطالعه جدید، پژوهشگران به بررسی آمار سلامت آمریکا از سال 1990 تا 2006، از جمله میزان مرگ و میر و نظر سنجی در مورد فعالیت بدنی و غیره پرداختند.
نتایج بررسی  نشان داد زنان و مردان سفید پوستی که در سن 20 سالگی از نظر جسمی فعال بودند، در مقایسه با همسالان غیرفعال به ترتیب سه سال و  5/2 سال عمر بیشتری خواهند داشت.  بزرگترین اثر در زنان سیاه پوست دیده شد. برای کسانی که حداقل دو و نیم ساعت فعالیت متوسط طی یک هفته دارند، نزدیک به شش سال طول عمر اضافی پیش بینی شد.  نویسنده این مطالعه Ian Janssen  گفت: یکی از دلایلی که افراد برای انتخاب زندگی غیر فعال دارند، نبود وقت کافی است درحالیکه مطالعه ما نشان می دهد در زنان سیاه پوست به ازاء هر یک ساعت فعالیت شدید مانند دویدن و شنا، 11 ساعت به طول عمر فرد افزوده می شود.
  هم چنین برای افراد مسن، این مطالعه تخمین زده است زنان و مردان سفید پوستی که در سن 80 سالگی فعالیت بدنی منظمی دارند، به ترتیب 2/1 و 6/1سال افزایش طول عمر خواهند داشت.
 یک مطالعه گسترده تر تایوانی که سال گذشته منتشر شد نشان داد که حتی 15 دقیقه فعالیت در روز می تواند تفاوت در طول عمر را ایجاد نماید.
 جانسن افزود یافته های ما  محرکی برای افراد غیرفعال است تا فعالیت بدنی را آغاز کنند.

منبع:

Ian Janssen et al “Exercise Can Extend Your Life by as Much as Five Years" Dec. 11, 2012, American Journal of Preventive Medicine

نظرات بسته شده است.