ورزش مادر در دوران بارداری و رشد مغز کودک

پژوهشگران کانادایی یافتند نوزادان مادران بارداری که حداقل 3 بار در هفته به مدت 20 دقیقه ورزش می کنند رشد مغزی بهتری دارند.
برای این مطالعه این تیم پژوهشی به طور تصادفی زنان باردار را در شروع سه ماهه دوم بارداری در دور گروه ورزش و بدون فعالیت بدنی جای دادند. در گروه فعالیت بدنی از زنان باردار خواسته میشد حداقل 3 بار در هفته به مدت 20 دقیقه به ورزش های قلبی عروقی با شدت متوسط  بپردازند. بعد از تولد نوزادان  پژوهشگران به آنالیز فعالیت مغزی آنها بین 8 تا 12 روزگی پرداختند. به این منظور از الکتروانسفالوگرافی استفاده شد. تیم پژوهشی 124 الکترود روی سر نوزاد کار گذاشته و منتظر می شدند تا این نوزادان به خواب بروند، سپس حافظه شنیداری این نوزادان از طریق پاسخ های ناخودآگاه مغز به صداهای تکراری یا جدید اندازه گیری شد.
نتایج این پژوهش نشان داد فعالیت مغزی نوزادان متولد شده از مادران فعال رشد بهتری داشته و احتمالا مغز این نوزادان سریعتر کامل می شود.
پروفسور Dave Ellemberg سرپرست این مطالعه در اینباره خاطرنشان کرده است نتایج مطالعه ما نشان میدهد ورزش کردن در دروان بارداری  رشد مغزی نوزاد را بهبود میدهد. هم چنین این اولین مطالعه انسانی است که ارتباط بین ورزش در بارداری و رشد مغزی نوزادان را نشان داده است.

نظرات بسته شده است.