ورزش در آب و کاهش وزن

دوچرخه سواری، پیاده روی، دویدن همه برای کاهش وزن مناسب است. تمام ان فعالیت های ورزشی می تواند به کشیدگی و آسیب منجر شود. حال اگر شما مبتلا به اضافه وزن باشید و یا به ناراحتی های مفصلی و یا آرتریت مبتلا باشید این کشیدگی می تواند برای شما مضر باشد، چاره کار چیست؟

بر اساس نتایج مطالعه ای که در کنگره ی قلب و عروق کانادا ارایه شد؛ فعالیت ورزشی بر روی دوچرخه ثابت در آب همان اثرات مفید دوچرخه سواری در خشکی را بر کاهش وزن در پی داشت. به بیان دکتر مارتین جوانآ از انیستیتوی قلب مونترال؛ اگر فعالیت ورزشی در خشکی برای شما مضر است می توانید در آب ورزشی کنید و از همان اثرات مفید فعالیت ورزشی در خشکی بهره مند شوید و علاوه بر این آمادگی هوازی خود را نیز بهبود ببخشید. برخی از افراد عقیده دارند که فعالیت ورزشی در خشکی اثر بیشتری بر کاهش وزن دارد تا درآب، ولی غافل از این هستند که مقاومت آب در مقابل انجام کار بدنی در آب نیاز به صرف انرژی و در نتیجه کاهش وزن دارد. دکتر جوانآ افزود؛ انجام فعالیت ورزشی بر روی دچرخه در خشکی و آب هردو موجب افزایش زمان تا واماندگی و همچنین افزایش مشابه در حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها شد. به گفته همکار دکتر جوانآ؛ فعالیت ورزشی در مقابل نیروی فشاری آب ممکن است از دیدگاه قلبی تنفسی مؤثر تر نیز باشد. از دیگر یافته های این مطالعه می توان به کاهش کمی در ضربان قلب در هنگام فعالیت ورزشی در آب اشاره کرد. به دلیل این که فشار وارده بر پاها و اندام های تحتانی موجب پمپ خون به قلب می شود بنابراین نیاز نیست که قلب برای پمپ خون ضربان خود را افزایش دهد و در این شرایط کار قلب کمتر می شود. دکتر جوانآ افزود؛ شنا یکی از فعالیت های ورزشی پر فایده است ولی برخی از افراد قادر به شنا کردن نیستند بنابراین دوچرخه زدن در آب هم استرس و هم خطر بروز آسیب را کاهش می دهد و می تواند جایگزین ورزش شنا شود.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by Heart and Stroke Foundation of Canada, via EurekAlert!, a service of AAAS

نظرات بسته شده است.