ورزش خطر سرطان رحم در زنان سنگین را کاهش میدهد

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، زنان چاق و دارای اضافه وزنی که ورزش می کنند نسبت به زنان چاق بی تحرک کمتر درمعرض خطر ابتلا به سرطان آندومتر رحم قرار دارند. پژوهشگران تاکید کردند ورزش شدید و متوسط با کاهش خطر  سرطان رحم در زنان چاق همراه است در حالیکه ارتباطی بین این سرطان و سطح فعالیت بدنی در زنان لاغر دیده نمی شود.
پژوهشگران طی یک مطالعه با شرکت حدود 94 هزار زن در کالیفرنیا به بررسی اثر سایز بدن بر رابطه ورزش و کاهش خطر سرطان رحم پرداختند. از سال 1995 تا 2007 ، 976  زن به سرطان آندومتر رحم مبتلا شدند.
بررسی ها نشان داد، زنان سنگین تری که حداقل 3 ساعت در هفته ورزش شدید داشتند نسبت به زنانی که کمتر از نیم ساعت در هفته ورزش شدید می کردند، 24% کمتر با خطر بروز سرطان آندومتر مواجه بودند. اما ارتباط مشابه در مورد زنان با وزن نرمال دیده نشد.
به نظر می رسد فعالیت بدنی به طور قوی با کاهش خطر سرطان آندومتر در زنان چاق یا دارای اضافه وزن ارتباط دارد. دو مکانیزم قوی برای این ارتباط تاثیر غیر مستقیم از طریق کاهش وزن و تاثیر مستقیم بر سطح استروژن در گردش  می باشد. همانطور که می دانیم چاقی یکی از قوی ترین فاکتورهای مرتبط با سرطان آندومتر رحم می باشد.
منبع:

 Christina M. Dieli, et al “Long-term and baseline recreational physical activity and risk of endometrial cancer: the California Teachers Study” British Journal of Cancer (2013) 109, 761–768.

نظرات بسته شده است.