ورزش اثربخش مانند دارو در بهبود میگرن

سال های زیادی است که ورزش بعنوان یک روش موثر برای جلوگیری از بسیاری بیماری های مزمن شناخته شده است. نتایج مطالعات جدید نشان داده اند که ورزش منظم هم چنین می تواند بعنوان یک درمان برای سردردهای میگرنی باشد.
این مطالعه شامل 91 بیمار میگرنی بود، یک سوم از این بیماران سه بار در هفته به مدت 40 دقیقه زیر نظر یک فیزیوتراپیست به تمرینات ورزشی و یک سوم تمرینات آرامش بخش می پرداختند و  یک سوم دیگر  از داروی توپیرامات استفاده می کردند. این مطالعه در مجموع سه ماه به طول انجامید که در طی آن وضعیت میگرن افراد، کیفیت زندگی، سطح فعالیت بدنی قبل و بعد از این دوره ارزیابی شد. این بیماران برای سه و شش ماه بعد پیگیری شدند.
نتایج نشان داد تعداد مبتلایان به میگرن در هر سه گروه کاهش یافت و تفاوتی در میزان اثر این سه روش درمانی دیده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که ورزش به اندازه داروی توپیرامات در پیشگیری از میگرن اثربخش است.
ورزش می تواند از طریق کاهش استرس و بهبود عادات خواب به کنترل سردردهای میگرنی کمک کند. در زمان استرس نوراپی نفرین در جریان خون آزاد می شود که می تواند سردرد میگرنی را تشدید کند، ورزش باعث رهاسازی ترکیب دیگری به نام سروتونین می شود که اثرات نوراپی نفرین را متعادل می کند. هم چنین یکی از اصول مهم در کاهش سردرد میگرنی خواب کافی است که ورزش به خواب آرام کمک می کند.

منبع:

Emma Varkey et al “Exercise as migraine prophylaxis: A randomized study using relaxation and topiramate as controls” Cephalalgia, October 2011; vol. 31, 14: pp. 1428-1438

نظرات بسته شده است.