هورمون چاقی و افزایش خطر سرطان کولون

 

طبق پژوهش های جدید، چاقی باعث احتمال بروز سلول های پیش سرطانی در روده به نام پولیپ های کولورکتال را افزایش می دهد. به طور ویژه، این مطالعه خطر بروز پولیپ روده را با برخی شاخصه های چاقی مثل افزایش سطح هورمون لپتین، افزایش نمایه توده بدن و بالا بودن دور کمر مرتبط دانسته است.
پژوهشگران به سرپرستی Jenifer Fenton به بررسی 126 مرد 48 تا 65 ساله ظاهرا سالم پرداختند. این مردان تحت کولونوسکوپی قرار گرفته و سطح هورمون لپتین، میزان BMI و اندازه دور کمر در آنها اندازه گیری شد.
تقریبا 4 نفر از هر 10 نفر به چاقی یعنی نمایه توده بدنی بالاتر از 30 مبتلا بودند و  78% در محدوده اضافه وزن و یا چاقی قرار داشتند. بررسی افراد چاق و دارای اضافه وزن نشان داد حدود 30% از آنها دارای پولیپ های روده ای هستند.
بررسی ها نشان داد افراد چاق 5/6 برابر نسبت به افراد دارای وزن نرمال  احتمال بیشتری برای ابتلا به پولیپ های کولورکتال دارند.
هم چنین این پژوهشگران دریافتند که هورمون لپتین رشد سلولهای سرطانی کولون را درانسان افزایش می دهد و افراد دارای سطوح بالای این هورمون در معرض خطر بیشتر بروز پولیپ های روده قرار دارند.
به گفته این پژوهشگران سلولهای پیش سرطانی کولون مثل سلول های پولیپ روده به شدت به لپتین حساس هستند، هرچه سلول های چربی در بدن فرد بیشتر باشد لپتین بیشتری در جریان خون خواهد بود.
به گفته سرپرست این مطالعه نتایج فوق علت تاثیر چاقی درافزایش خطر سرطان را نشان میدهد.
 
منبع: 
 
 
Jenifer Fenton, et al “Adipokines and Obesity Are Associated with Colorectal Polyps in Adult Males: A Cross-Sectional Study” published 17 Jan 2014 | PLOS ONE.
 

نظرات بسته شده است.