هسته انگور علیه سلول های سرطانی

نتایج مطالعه جدید نشان داده است ترکیب یافت شده در عصاره هسته انگور در کشتن سلول های سرطان پروستات موثر است.
پژوهشگران دانشگاه کلورادو اثرات ضد سرطانی بالقوه عصاره هسته انگور(GSE) را در طول 10 سال مورد بررسی قرار دادند.
روغن هسته انگور ترکیبی از پلی فنول های مختلف  است که در این مطالعه مشخص شد B2G2 فعال ترین جزء ضد سرطانی در عصاره هسته انگور می باشد. اما پژوهشگران معتقدند جدا کردن این ترکیب از GSE بسیار پرهزینه و زمان بر است. بنابراین پژوهشگران تلاش کردند که بجای گرفتن B2G2 از عصاره هسته انگور، آنرا تولید نمایند. که تولید آن در آزمایشگاه سریعتر و از لحاظ اقتصادی به صرفه تر می باشد.
فعالیت‌های ضد سرطانی عصاره انگور(GSE)  در گذشته نشان داده شده بود، اما در حال حاضر می‌دانیم B2G2 فعال ترین جزء ترکیبی در عصاره هسته انگور است که در مقادیر سنتز شده به ما اجازه بررسی جزئیات مکانیزم مرگ سلول‌های سرطانی را می‌دهد.
بعنوان بخشی از این مطالعه پژوهشگران اثر B2G2 بر سلول های سرطانی پروستات در انسان را بررسی کردند. نتایج نشان داد این ترکیب باعث پیشرفت مرگ سلول های سرطانی شده و در عین حال به سلول های سالم آسیبی نمی رساند.

منبع:


Source: Alpna Tyagi, et al  “Procyanidin B2 3,3″-di-O-gallate, a Biologically Active Constituent of Grape Seed Extract, Induces Apoptosis in Human Prostate Cancer Cells Via Targeting NF-κB, Stat3, and AP1 Transcription Factors” Nutrition and Cancer, 5 November 2013.
 

نظرات بسته شده است.