هر دقیقه فعالیت بدنی مفید برای کاهش خطر چاقی

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، داشتن فعالیت بدنی شدید حتی در فواصل زمانی کوتاه نقش مهمی در کنترل وزن ایفا می نماید.
طبق یافته های قبل برای پیشگیری از افزایش وزن شدت فعالیت بدنی انجام شده با اهمیت تر از مدت زمان آن است. یافته های جدید بسیار با اهمیتند زیرا در شرایطی که بر اساس راهنماهای ورزشی فعلی کمتر از 5% بزرگسالان آمریکایی سطح توصیه شده از فعالیت بدنی هفتگی را انجام میدهند، دانستن این امر که حتی فواصل کوتاه فعالیت بدنی می تواند اثرات مثبت خود را اعمال کند بسیار دلگرم کننده خواهد بود.
راهنماهای فعلی به 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید در هفته توصیه می کنند که می تواند به 8 تا 10 بازه 10 دقیقه ای تقسیم شود.
نتایج بررسی داده های بیش از 2200 زن و 2300 مرد 18 تا 64 ساله نشان داد فعالیت بدنی با شدت بالا چه به صورت بازه های کوتاه و چه بیشتر از 10 دقیقه  با کاهش خطر چاقی در ارتباط است. هر یک دقیقه فعالیت بدنی شدید خطر بروز چاقی را به میزان 5% در زنان و 2% در مردان کاهش میدهد.
راهنماهای فعالیت بدنی که داشتن فعالیت بدنی متوسط تا شدید در بازه های طولانی تر از 10 دقیقه را پیشنهاد می کنند بیشتر بر پایه مزایای سلامتی آن هستند و نه کنترل وزن،  درحالیکه یافته های این مطالعه نشان میدهد افزودن بازه های کوتاه کمتر از 10 دقیقه فعالیت بدنی شدید برای پیشگیری از افزایش وزن مفیدتر است

منبع:

Jessie X. Fan, et al “Moderate to Vigorous Physical Activity and Weight Outcomes: Does Every Minute Count?” American Journal of Health Promotion Sep 2013, Vol. 28, No. 1 (September 2013) pp. 41-49.
 

نظرات بسته شده است.