نوشیدن متوسط الکل و اختلالات ریتم قلب

بر اساس یک مطالعه جدید، برای افراد مسن با بیماری قلبی یا دیابت پیشرفته، نوشیدن الکل حتی در حد متوسط ممکن است خطر ابتلا به اختلال ریتم قلب به نام فیبریلاسیون دهلیزی را افزایش دهد. فیبریلاسیون دهلیزی، اختلال ضربان قلب نامنظم است که یک عامل خطر برای سکته نیز محسوب می شود.
پژوهشگران اطلاعات بیش از 30000  فرد 55 سال به بالا در 40 کشور را که سابقه بیماری قلبی یا دیابت پیشرفته با آسیب عضوی داشتند، آنالیز کردند. هیچ یک از شرکت کننده ها در شروع مطالعه به آریتمی قلبی دچار نبودند. نزدیک به 79% از شرکت کننده ها جزو نوشندگان متوسط بودند. در طول 5 سال پیگیری حدود 2100 نفر از شرکت کننده ها دچار فیبریلاسیون دهلیزی شدند.
در مقایسه با افرادی که به میزان خیلی کم الکل مصرف می کردند، نوشیدن بیشتر الکل با خطر بیشتری برای بروز اختلال ریتم قلبی در ارتباط بود. دریافت متوسط و زیاد الکل با افزایش خطر فیبریلاسیون دهلیزی در ارتباط بوده و در مورد افرادی که به میزان متوسط الکل می نوشند این تاثیرات مشابه نوشندگان شدید است. پژوهشگران این مطالعه تاکید کردند حتی مصرف الکل در حد متوسط برای افراد دارای زمینه خطر، تاثیرات منفی خواهد داشت. نتایج این مطالعه تاثیر نوشیدن الکل حتی در حد متوسط را بر بروز اختلالات قلبی به روشنی نشان میدهد.

منبع:

Yan Liang et al “Alcohol consumption and the risk of incident atrial fibrillation among people with cardiovascular disease” Canadian Medical Association Journal 2012

نظرات بسته شده است.