نوشیدنی های شیرین و خطر بروز سنگ کلیه

پژوهشگران  گزارش کردند مصرف نوشابه‌های قندی شیرین و میوه ای  با خطر بیشتر ابتلا به سنگ کلیه همراه است.
اگرچه نوشیدن مایعات اضافی معمولا برای پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه  توصیه می شود، پژوهشگران  بیمارستان زنان در بوستون هشدار میدهند که ارتباط بین نوشیدن مایعات و بروز سنگ کلیه به نوع نوشیدنی که مصرف می شود مربوط می شود. بعنوان مثال  قهوه، چای و آب پرتقال  با کاهش خطر تشکیل سنگ کلیه  و مصرف نوشیدنی های شیرین قندی با افزایش خطر تشکیل سنگ کلیه  همراه است.
بررسی این پژوهشگران  شامل  حدود 194 هزار نفر در طول بیش از  8 سال بود. شرکت کننده ها در مورد تاریخچه پزشکی، سبک زندگی و داروهای مصرفی مصاحبه شدند و هم چنین هر چهار سال در مورد رژیم غذایی آنها پرسشنامه ای تکمیل شد.
این پژوهشگران یافتند شرکت کنندگانی که یک یا چند بار در روز نوشیدنی های شیرین مصرف می‌کردند در مقایسه با آن گروه که یک وعده در هفته از این نوشیدنی ها  استفاده می‌کردند،  23 درصد بیشتر در معرض ابتلا به  سنگ کلیه بودند.
این پژوهشگران پیشنهاد می کنند، مصرف 8-6 لیوان آب در روز برای  حفظ هیدراتا سیون مناسب بوده  و بهترین نوشیدنی برای پیشگیری از سنگ کلیه می باشد.

منبع:

Gary C. Curhan, et al  “Soda and Other Beverages and the Risk of Kidney Stones” CJASN CJN.11661112; published ahead of print May 15, 2013

نظرات بسته شده است.