نوشیدنی های شیرین و افزایش خطر سرطان رحم

بر اساس نتایج مطالعه ای که در Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention چاپ شد نشان داده شد؛خطر ابتلا به سرطان رحم در زنانی که پس از  یائسگی مقدار زیادی نوشیدنی های حاوی شکر می خورند در مقایسه با زنان یائسه ای که کمتر نوشیدنی های شیرین  می خوردند، افزایش یافت. به بیان دقیق تر،‌ احتمال خطر ابتلا به یک نوع از سرطان رحم ( سرطان اندومتری وابسته به استروژن نوع یک) در زنان یائسه ای که نوشیدنی های حاوی شکر می خوردند حدود 78 درصد بیشتر گزارش شد. این ارتباط وابسته به میزان بود: یعنی هر چقدر مقدار مصرف این قبیل نوشیدنی ها بیشتر باشد احتمال ابتلا به این نوع سرطان رحم نیز افزایش می یابد.  به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ این مطالعه اولین پژوهشی است که به ارزیابی این ارتباط پرداخته است. میزان شیوع سرطان اندومتری وابسته به استروژن نوع یک بسیار وابسته به میزان دریافت نوشیدنی های شیرین شده با شکر است، در حالی که این ارتباط در سرطان اندومتری وابسته به استروژن نوع 2 تأیید نشد. در واقع در این مطالعه نشان داده شد که دریافت نوشیدنی های شیرین شده با شکر با میزان شیوع چاقی موازی است. سطوح انسولین و استروژن در زنان چاق بیشتر از زنان با وزن طبیعی است. افزایش مقادیر هورمون انسولین و استروژن نیز با شیوع بیماری سرطان رحم رابطه مستقیم دارد. محققین در این مطالعه اطلاعات رژیم غذایی مربوط به 23039 زن یائسه را پیش از ابتلا به سرطان در سال 1986 جمع آوری کردند. پیگیری این آزمودنی ها در بین سال های 1986 تا 2010 نشان داد که 506 نفر از آن ها به سرطان نوع یک اندومتری وابسته به استروژن مبتلا شدند و 89 نفر نیز به سرطان اندومتری نوع 2 وابسته به استروژن مبتلا شدند. محققین پس از ارزیابی پرسشنامه های غذایی آزمودنی ها به این نتیجه رسیدند که بین مصرف نوشیدنی های حاوی شکر با ابتلا به سرطان اندومتری نوع یک وابسته به استروژن همبستگی وجود دارد.

نظرات بسته شده است.