نوشابه های گازدار و استئوآرتریت

براساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که مصرف نوشابه های گازدار و شیرین نه تنها موجب افزایش وزن می شود بلکه موجب بروز استئوآرتریت  در ناحیه زانو به خصوص در مردان می گردد.
استئوآرتریت زانو شرایطی است که در آن به دلیل شکستن غضروف زانو ایجاد التهاب می گردد. از عواملی که در بروز این عارضه دخیل می باشند می توان  به چاقی، سابقه خانوادگی، ضربه و آسیب به زانو و فشار بیش از حد به زانو اشاره کرد. در این مطالعه، از آزمودنی ها در شروع پژوهش اسکن گرفته شد تا ابتلا به استئوآرتریت در آن ها بررسی شود، پس از انتخاب افراد دارای این عارضه از طریق اسکن، از آن ها پرسشنامه بسامد غذایی گرفته شد تا میزان مصرف نوشابه های گازدار در آن ها مشخص شود. سپس آزمودنی ها برای 48 ماه پیگیری شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف نوشابه های گازدار با ابتلا به استئوآرتریت همبستگی بالایی دارد و این رابطه در مردان بیشتر است. جالب است که میزان پیشرفت استئوآرتریت در مردان با شاخص توده بدنی پایین و مصرف نوشابه بیشتر، بالاتر از مردان چاق گزارش شد. بنابراین با اصلاح رژیم غذایی می توان از بروز بسیاری از بیماری از جمله استئوآرتریت جلوگیری کرد. علتابتلا به استئوآرتریت ناشی از مصرف بیش از حد نوشابه های گازدار مشخص نشده است، معلوم نیست که اضافه وزن ناشی از آن به مفصل زانو فشار می آورد یا اینکه ماده ی خاصی  در نوشابه های گازدار می باشد که موجب این عارضه می گردد.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by American College of Rheumatology (ACR), via Newswise

نظرات بسته شده است.