نور خورشید موجب کاهش فولات در زنان جوان می شود

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد که زنانی که باردار هستند و یا این که تصمیم به بارداری دارند و مکمل اسید فولیک مصرف می کنند، ممکن است در اثر نور خورشید مقادیر جذب فولات در آن ها کاهش یابد. اسید فولیک یکی از ویتامین های گروه B است که برای زنان باردار و یا زنانی که قصد بارداری دارند بسیار حائز اهمیت است. فولات در موادغذایی از قبیل سبزیجات برگ سبز شامل اسفناج، مرکبات، غلات و دان های سبوس دار یافت می شود. به منظور غنی سازی مواد غذایی از اسید فولیک استفاده می شود. نتایج مطالعه مذکور درJournal of Photochemistry and Photobiology B:Biology به چاپ رسید. به منظور بررسی اثر نور خورشید بر میزان جذب فولات، محققین 45 زن جوان در دامنه سنی 18 تا 47 ارزیابی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان جذب فولات در زنانی که بیشتر در معرض نور خورشید قرار دارند، در حدود 20 درصد کمتر است. محققین بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد کردند که زنان باردار و آن هایی که تصمیم به بارداری دارند، بهتر است در ساعاتی از روز که میزان تابش نور خورشید زیاد است یعنی بین 10 صبح تا 3 بعدظهر، در معرض نور خورشید قرار نگیرند. در واقع، می توان گفت که افزایش قرارگیری در معرض نور خورشید موجب کاهش مقادیر فولات می شود، با وجود این نکته قابل توجه این است که باعث کمبود این ماده مغذی نمی شود. ولی به دلیل اهمیت این ویتامین در زنان باردار بهتر است در این زمینه محتاط باشند.

منبع:


D. Borradale, E. Isenring, E. Hacker, M.G. Kimlin. Exposure to solar ultraviolet radiation is associated with a decreased folate status in women of childbearing age. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2014; 131: 90 DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2014.
 

نظرات بسته شده است.