نورخورشید خطر بروز آرتریت را کاهش میدهد

یافته های جدید نشان میدهد زنان مسنی که به طور منظم در معرض نور خورشید قرار می گیرند احتمال کمتری برای ابتلا به آرتریت روماتوئید دارند.
این اثر مفید که تصور می شود به دلیل اشعه فرابنفش(UV-B) نور آفتاب باشد،  تنها در زنان مسن مشهود بود، پژوهشگران بر این باورند زنان جوان به دلیل آگاه بودن از خطرات مربوط به پوست نورخورشید مواجهه با آن را محدود می کنند.
این بررسی  با شرکت 235 هزار نفر صورت گرفت. مرحله اول این مطالعه در سال 1976 با پرستاران 30 تا 55 ساله آغاز و تا سال 2008 ادامه یافت. مرحله دوم در سال 1989 با پرستاران 25 تا 42 ساله آغاز و تا سال 2009 ادامه داشت. در پایان 1314 نفر از زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید بودند. میزان مواجهه با  UV-B بر اساس فعالیت بیرون منزل و ایالتی که در آن زندگی می کردند ارزیابی شد.
در مرحله یک مطالعه افرادی که بالاترین سطح مواجهه با نور خورشید را داشتند کمترین میزان ابتلا به آرتریت روماتوئید  را داشتند. اما هیچ ارتباطی بین میزان مواجهه با نور خورشید و خطر آرتریت روماتوئید  در زنان جوان در مرحله دوم مطالعه دیده نشد.
پژوهشگران این مطالعه بیان کردند تابش نور خورشید به پوست منجر به تولید ویتامین D در بدن می شود که ارتباط کمبود این ویتامین با بروز آرتریت روماتوئید مشخص است.

منبع:

Elizabeth V Arkema,et al “Exposure to ultraviolet-B and risk of developing rheumatoid arthritis among women in the Nurses’ Health Study” Ann Rheum Dis annrheumdis,2013

نظرات بسته شده است.