نوجوانان باید مانند کودکان ورزش کنند

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در دانشگاه Exeter نشان داد که اجرای تنها 2 دقیقه  فعالیت ورزشی شدید و 4 وهله در روز می تواند اثرات زیادی در بهبود سلامتی نوجوانان داشته باشد. با وجود این، پرداختن به همین میزان فعالیت ورزشی با شدت متوسط اثرات مشابه را نخواهد داشت. به بیان دقیق تر محققین دریافتند؛ هنگامی که فعالیت ورزشی به چندین وهله شدید و انفجاری در طول روز تقسیم می شود، اثرات بیشتری دارد. این شیوه مشابه فعالیت ها و جست و خیز های کودکان کم سن و سال است. در واقع در این مطالعه نشان داده شد که فعالیت ورزشی به این شیوه موجب بهبود مقادیر قند خون، سوخت و ساز چربی و فشار خون نوجوانان پس از دریافت یک وعده غذایی چرب شد. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که پرداختن به فعالیت ورزشی شدید چند وهله ای در طول روز در مقایسه با فعالیت ورزشی با شدت متوسط اثرات مفید بیشتری بر سلامت قلبی و عروقی دارد. این نتایج بسیار ارزشمند هستند به علت این که بیماری های قلبی و عروقی یک از دلایل اصلی مرگ ومیر در جهان می باشند.  به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکتر Alan Barker ؛ "بهتر است نوجوانان مانند کودکان کم سن و سال ورزش کنند. ما در این مطالعه نشان دادیم که شدت فعالیت ورزشی نقش تعیین کننده ای در اثرات مفید آن دارد و بهتر است فعالیت های ورزشی شدید را چند وهله در طول روز اجرا شوند." مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Metabolism: Clinical and Experimental منتشر شد.

منبع:


Bert Bond, et al.  Accumulating exercise and postprandial health in adolescents. Metabolism: Clinical and Experimental, June 2015
 

نظرات بسته شده است.