نهار مدرسه ،مدت زمان تماشای تلویزیون و چاقی کودکان

نتایج یک مطالعه در مرکز قلبی و عروقی دانشگاه فرانکل میچیگان نشان داد که در میان کودکان در سنین دبستان، نهار مدرسه و تماشای 2 ساعت یا بیشتر تلوزیون از رفتارهایی است که بیشتر با چاقی کودکان در ارتباط است. در این مطالعه نشان داده شد که برخی تفاوت های جنسی در عادات می تواند بر روی وزن بدن تأثیر گذار باشد. در مطالعه ی مذکور 1714 دانش آموز دبستانی مورد بررسی قرار گفتند و یافته ها نشان داد که دانش آموزان دختری که در مدرسه روزی 2 لیوان شیر می خوردند و نیز دانش آموزان پسری که در مدرسه فعالیت بدنی داشتند، وزن سالم تری داشتند. با وجود این، برای نتیجه گیری بهتر در این زمینه به مطالعات بیشتری نیاز است تا اثر کیفیت نهار مدرسه و میزان فعالیت بدنی ( کاهش تعداد ساعات تماشای تلوزیون و بازی های کامپیوتری)  در کودکان را مورد بررسی قرار دهد. پسران و دختران چاقی که دارای HDL کلسترول بالا، تری گلیسیرید بالا، فشار خون بالا هستند پروفایل قلب و عروقی ضعیفی دارند، و این موضوع عدم فعالیت بدنی در آن ها را در مقایسه با کودکان سالم تأیید می کند.  محققین وزن سالم تر دخترانی که روزی 2 لیوان شیر در مدرسه می خورند را به دلیل مصرف کمتر نوشیدنی های شکر دار دانستند. داده های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری در این مطالعه نشان داد که 61 درصد پسران چاق و 63 درصد دختران چاق روزی 2 ساعت و یا بیشتر را به تماشا تلوزیون می گذرانند، این موضوع می تواند موجب کاهش میزان فعالیت بدنی و در نتیجه بروز چاقی و اضافه وزن در کودکان شود. بیماری قلبی و عروقی می تواند از دوران کودکی شروع شود، بر این اساس می توان با شناسایی عوامل خطر، کودکانی  را که مستعد ابتلا به بیماری قلبی و عروقی در بزرگسالی می باشند را غربالگری کرد.

منبع:

Morgen Govindan, et al. Gender Differences in Physiologic Markers and Health Behaviors Associated With Childhood Obesity. Pediatrics, 2013

نظرات بسته شده است.