نشستن زیاد برای زنان مسن مضر است

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، زنان مسنی که زمان زیادی از روز در حالت نشسته به سر می برند در معرض خطر مرگ زودتر نسبت به زنان مسن فعال تر قرار دارند.
پژوهشگران در این مطالعه اطلاعات حاصل از 93 هزار زن مسن آمریکایی که همگی به سن یائسگی رسیده بودند را بررسی کردند. این پژوهشگران یافتند زنانی که بیش از 11 ساعت در طول روز در حالت نشسته یا شرایط غیرفعال دیگر به سر می برند، 12% بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس به همه دلایل هستند.
هم چنین این زنان 13% بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی، 21% بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان و 27% بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی بیماری های عروق کرونر قلب هستند.
این زنان در شروع مطالعه 50 تا 79 ساله بودند و برای مدت 12 سال یا بیشتر مورد پیگیری قرار گرفتند. به گفته سرپرست این پژوهش دکتر Rebecca Seguin تصور بر این است که در صورت داشتن وزن نرمال و انجام فعالیت بدنی منظم، ساعات نشستن در روز تاثیری بر کاهش محافظت علیه بیماری ها نداشته باشد اما در واقع میزان زمانی که افراد در حالت نشسته می گذرانند به طور مستقل اثر معکوسی بر مقابله علیه بیماری های مزمن خواهد داشت.
این پژوهشگران توصیه می کنند که زنان و مردان سالمند به بهانه ناتوانی و ضعف از داشتن تحرک باز نایستند و سعی کنند حدالمقدور امور روزانه خود را انجام داده و از نشستن بیش از حد و پرداختن به کارهای کم تحرک بپرهیزند.

منبع:

Source:  Rebecca Seguin, et al “Sedentary Behavior and Mortality in Older Women: The Women’s Health Initiative” American Journal of Preventive Medicine Vol. 46, Issue 2, Pages 122-135.
 

نظرات بسته شده است.