میزان کم اُمگا 3 و افزایش خطر افسردگی بعد از زایمان

بر اساس یک مطالعه مروری نشان داده شد که میزان کم اُمگا 3 در زنان با ابتلا به افسردگی بعد از زایمان در ارتباط است.
گابریل شاپرو  و همگارانش از دانشگاه مونترال کانادا در یک مطالعه مروری به این نتیجه رسیدند که همبستگی متوسطی بین انتقال دهنده ی سروتونین و افسردگی وجود دارد. بر طبق این مقاله نشان داده شد که بین اُمگا 3 و بارداری و واکنشی که تولید سروتونین ( یک تنظیم کننده ی قوی روحیه) را در مغز تقویت می کند ارتباط وجود دارد. به بیان گابریل مطالعات کمی بر روی سروتونین و اُمگا 3 تمرکز کرده اند. بنابراین مطالعه ای مبنی بر ارزیابی ارتباط بین این دو عامل طرح ریزی شد. وی افزود، ما در این مطالعه سعی کردیم مکمل یاری زنان به همراه رژیم غذایی مناسب، کاهش خطر ابتلا به افسردگی پس از زایمان را بررسی کنیم. اُمگا 3 و اُمگا 6 دو خانواده از اسیدهای چرب ضروری هستند، با این حال اسید چرب اُمگا3 ( دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA)) یکی از عوامل مهم در سیستم عصبی مرکزی نوزادان به شمار می رود. دسترسی به این اسید چرب در دوران بارداری و شیردهی بر سلامت مادر و رشد و نمو کودک اثر دارد. در ارتباط بین اُمگا3 و افسردگی بعد از زایمان باید خاطر نشان کرد که اُمگا3 اثر مستقیمی بر فعالیت مغزی و همچنین برداشت انتقال دهنده های عصبی دارد. به دلیل انتقال اُمگا 3 مادر به جنین و یا کودک در دوران بارداری و شیردهی، میزان اُمگا 3 مادر در دوران بارداری کاهش می یابد و تا 6 هفته به زایمان در سطح پایین باقی می ماند. نتایج این مطالعه مروری نشان داد که برای افزایش میزان اُمگا3 باید به مادران باردار توصیه شود تا به میزان 4 برابر حد معمول در هفته ماهی مصرف کنند. با این حال نتایج بررسی مقالات موجود در این زمینه ارتباط قوی بین اُمگا 3 و افسردگی بعد از زایمان را نشان نداد و تنها همبستگی متوسطی را بین این دو عامل تأیید کرد.

منبع:

Gabriel Shapiro, et al. Low levels of omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) may moderately increase women's risk of developing postpartum depression (PPD), a literature review suggests. Canadian Journal of Psychiatry, 2012.

نظرات بسته شده است.