میزان کلسیم عروقی بیماران کلیوی، خطر قلبی عروقی را پیشگویی می کند

بیماری قلبی یکی از دلایل مرگ و میر در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی است. بسیاری از مطالعات، به بررسی عوامل پیشگویی کننده ی ابتلا به بیماری قلبی و عروقی در این دسته از بیماران پرداخته اند، با وجود این، هیچ یک از آن ها جنبه ی کاربردی را برای عموم مردم ندارند. نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داد که میزان کلسیم در دیواره ی عروق کرونری بیماران کلیوی، در مقایسه با سایر عوامل خطر سنتی( ضخامت دیواره ی عروق کاروتید و نازک شدن عروق در پاها)، عامل مهم تری در پیشگویی ابتلای این بیماران به بیماری های قلبی و عروقی می باشد. هدف این مطالعه سنجش میزان کلسیم در دیواره ی عروق کرونر بیماران کلیوی و بررسی ارتباط آن با بیماری های قلبی و عروقی بود. از آن جایی که کلیه به تنظیم سطوح کلسیم کمک می کند، در افراد مبتلا به بیماری کلیوی اغلب سوخت وساز کلسیم تغییر می کند، که می تواند بر روی میزان کلسیم دیواره ی عروق کرونری اثر گذارد. محققین در این پژوهش 6553 بزرگسال، در دامنه سنی 45 تا 84 سال که پیش از این به بیماری قلبی و عروقی مبتلا نبودند را انتخاب کردند. از این میزان 1284 فرد به بیماری مزمن کلیوی مبتلا بودند. آزمودنی ها به مدت 5/8 سال پیگیری شدند. یافته های این پژوهش، اطلاعات جدید و ارزشمندی را در زمینه ی کمک بیش تر به بیماران کلیوی و پیشگیری از ابتلای آن ها به بیماری های قلبی و عروقی ارایه می دهد.  مقاله ی مرتبط با این پژوهش در مجله ی  American Society of Nephrology (JASN) منتشر شد. 
 
منبع:
K. Matsushita, Y. et al.Subclinical Atherosclerosis Measures for Cardiovascular Prediction in CKD. Journal of the American Society of Nephrology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.