میزان هورمون چاقی با سرطان پانکراس مرتبط است

بر اساس گزارش پژوهشگران سطح پایین هورمون آدیپونکتین که با چاقی مرتبط است منجر به افزایش خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده خواهد شد.
سرطان پانکراس چهارمین علت مرگ های ناشی از سرطان در آمریکا است و علل آن هنوز به خوبی روشن نیست اما شواهدی مبنی بر اثر چاقی بعنوان یک عامل خطر مهم وجود دارد که این شواهد هم چنین پیشنهاد می کنند آدیپونکتین که عمدتا توسط بافت چربی ترشح می شود در این اثر نقش دارد.
پژوهشگران دانشگاه پزشکی هاروارد به سرپرستی Ying Bao ، به بررسی ارتباط میزان هورمون آدیپونکتین و خطر ابتلا به سرطان پانکراس در 360 هزار نفر پرداختند. در میان این شرکت کننده ها  468 نفر به سرطان پانکراس مبتلا شدند. بررسی نمونه های خون این افراد یک سال قبل از بروز بیماری نشان داد میزان آدیپونکتین  پلاسما در افراد مبتلا حدود 2/6 میکروگرم و در گروه شاهد حدود 8/6 میکروگرم بود، این تفاوت قابل توجه و معنادار می باشد.
پژوهشگران اعلام کردند، سطح هورمون آدیپونکتین یک سال قبل از ابتلا به سرطان پانکراس، به طور قابل توجهی پایینتر از گروه افراد سالم می باشد.
نتایج این مطالعه دریچه جدیدی برای پژوهشگران مبنی بر اثرات تشخیصی و درمانی این هورمون برای سرطان پانکراس می گشاید. ارزیابی این هورمون می تواند در تشخیص زودهنگام این سرطان بسیار موثر باشد.

منبع:

Bao Y, et al "A prospective study of plasma adiponectin and pancreatic cancer risk in five us cohorts" J Natl Cancer Inst 2012

نظرات بسته شده است.