میان وعده های سالم احساس سیری بیشتری میدهند

پژوهشگران یافتند، یک میان وعده سالم شامل پنیر و سبزیجات با وجود رساندن کالری کمتر احساس سیری بیشتری برای کودک ایجاد خواهد کرد.
پژوهشگران دانشگاه کرنل در نیویورک به بررسی 183 کودک (104 دختر) با میانگین سنی 9 سال و میانگین توده بدنی 20 پرداختند. از میان این شرکت کننده ها 38 نفر دارای اضافه وزن(BMI ≥ صدک 85) و 43 نفر چاق (BMI ≥ صدک 95) بودند. چهار نوع میان وعده در نظر گرفته شد، چیپس سیب زمینی، سبزیجات، پنیر، پنیر وسبزیجات و کودکان به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند، این کودکان اجازه داشتند در طول 45 دقیقه تماشای تلویزیون آزادانه و به مقدار دلخواه از میان وعده خود استفاده کنند. میزان سیری این کودکان قبل از مصرف میان وعده و هم چنین بلافاصله بعد از تماشای تلویزیون و خوردن میان وعده اندازه گیری شد.
میزان کالری دریافتی این کودکان در گروه سبزیجات 60، در گروه پنیر و سبزیجات 170، در گروه پنیر 200 و در گروه چیپس سیب زمینی 620 کیلو کالری بود. در مقایسه احساس سیری گروه ها پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که دریافت میان وعده های سالم تر با وجود کالری کمتر زودتر به احساس سیری در کودکان منجر می شود.
کودکانی که از یک میان وعده شامل پنیر یا سبزیجات استفاده کرده بودند نسبت به کودکانی که از سیب زمینی استفاده کرده بودند، خیلی زودتر احساس سیری داشتند.
نویسندگان این مطالعه عنوان کردند دریافت میان وعده های با چگالی انرژی بالا و محتوای کم مواد مغذی به عنوان مهم ترین عامل مرتبط با چاقی دوران کودکی شناخته شده است.

منبع:

Wansink B, et al "Association of nutrient-dense snack combinations with calories and vegetable intake" Pediatrics 2012; 131: 22-29

نظرات بسته شده است.