مکمل کارنیتین و کودکان با نارسایی قلبی

به گزارش محققین، مکمل های رژیمی می توانند در شانس زنده ماندن کودکانی که با نارسایی قلبی متولد می شوند نقش برجسته ای داشته باشند. کارنیتین ماده ای است که برای انتقال چربی از غشای میتوکندری و رسیدن آن به مرحله سوخت وساز  نقش بسیار مهمی دارد و در زمینه ی درمان چاقی و دردهای قفسه سینه کاربرد دارد. به تازگی نشان داه شده است که این ماده می تواند در رفع اختلالات عملکرد عروقی همراه با نارسایی قلبی و حتی بعد از جراحی نیز نقش به سزایی داشته باشد. به طور طبیعی، بیشتر جریان خون در رحم به ریه ها بر می گردد و جفت خون و اکسیژن را برای جنین فراهم می سازد و مشکل اساسی زمانی آغاز می شود که نوزاد متولد می شود، یعنی زمانی که ریه ها و عروق خونی وی با برداشتن فشار مایع آمنیوتیک باز می شوند. به بیان دکتر اِستفان اِم بلک؛ ما امیدواریم که نتایج مطالعات موجود در این زمینه به بقای نوزادان دارای نارسایی قلبی کمک کند. دکتر اِستفان اِم بلک در ادامه افزود؛ در حدود نیمی از نوزادان با نارسایی قلبی به دلیل اختلال در خونرسانی فشار زیادی را بر ریه خود متحمل می شوند. امروزه با جراحی ها می توانند تا حدودی از بروز نقص عملکردی عروقی در این کودکان جلوگیری کنند ولی پزشکان به این نتیجه رسیده اند که معمولاً یک نارسایی و اختلال در پیام رسانی دیواره ی عروقی مسئله ساز است و می تواند حتی پس از گذشت ۷۲ ساعت از جراحی کشنده نیز باشد. بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که مکمل یاری کارنیتین به مدت یک هفته از شروع زندگی نوزادان دارای نارسایی قلبی می تواند موجب بهبود اختلال عملکردی اندوتلیال در آن ها شود. در واقع نشان داده شده است که تغییرات ایجاد شده بر اثر نارسایی با مکمل یاری کارنیتین قابل برگشت و بازیافت می باشند. با این حال برای اثبات بیشتر این رابطه نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه وجود دارد.

منبع:

 Shruti Sharma. et al. L-carnitine preserves endothelial function in a lamb model of increased pulmonary blood flow. Pediatric Research, 2013.

نظرات بسته شده است.