مکمل ویتامین D در بیماری پارکینسون

نتایج مطالعات جدید نشان داده اند، در برخی بیماران مبتلا به پارکینسون مصرف مکمل ویتامین D می تواند روند پیشرفت بیماری را کند نماید.
پژوهشگران به طور تصادفی 114 فرد 45 تا 85 ساله مبتلا به پارکینسون را انتخاب کرده و به دو گروه تقسیم کردند، یک گروه شامل 56 نفر برای مدت یک سال  از مکمل ویتامین D (IU 1200) در روز و یک گروه شامل 58 نفر  از دارونما استفاده می کردند. در ابتدای مطالعه بیماران یک پرسشنامه به منظور درجه بندی ناتوانی مرتبط با بیماری پارکینسون تکمیل کردند. برخی شاخص ها عبارت بودند از ناتوانی در حرکت، حفظ تعادل و توانایی در چرخش به دور خود.
 در طول یک سال بررسی ها نشان داد در گروه دریافت کننده ویتامین D پیشرفت بیماری نسبت به گروه دریافت کننده پلاسیبو بسیار کند بوده است و تغییری در وضعیت عصبی آنها ایجاد نشد. البته این پژوهشگران خاطرنشان کردند  این تاثیرات مثبت تنها در گروهی از افراد مبتلای دریافت کننده ویتامین D دیده شد و بررسی ها نشان داد این افراد دارای نسخه ژنی خاصی برای گیرنده های ویتامین D هستند.
مطالعات قبل نشان داده بودند که بیماران مبتلا به پارکینسون سطوح در گردش ویتامین D پایینی دارند، ویتامین D در بدن توسط مواجهه با نور آفتاب ساخته می شود و برای کمک به جذب کلسیم توسط استخوان ها استفاده می شود.

منبع:

Mitsuyoshi Urashima, et al “Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of vitamin D supplementation in Parkinson disease” Am J Clin Nutr May 2013 97:5 1004-1013

نظرات بسته شده است.