مکمل های آنتی اکسیدانی و شانس بارداری

نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد، برای زنانی که در تلاش برای بارداری هستند، دریافت کردن مکمل آنتی اکسیدانی کمکی نخواهد کرد.
پژوهشگران اطلاعات کسب شده از 28 مطالعه بالینی شامل بیش از 3500 زن مراجعه کننده به کلینیک های باروری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد زنان دریافت کننده مکمل آنتی اکسیدانی نسبت به زنان دریافت کننده پلاسیبو یا دریافت کننده درمان های استاندارد شامل اسیدفولیک  شانس بیبشتری برای باردار شدن ندارند.
سرپرست نویسندگان این مطالعه Marian Showell  عنوان کرد؛ بازنگری این مقالات نشان داد شواهدی مبنی بر مفید بودن دریافت آنتی اکسیدان ها برای زنان تحت درمان باروری وجود ندارد.
علاوه بر این  برخی اطلاعات محدود خطرات مرتبط با دریافت این آنتی اکسیدان ها مثل سقط جنین یا بارداری خارج از رحم را نیز نشان میدهند.
حدود یک چهارم از زوج هایی که خواهان بچه دار شدن هستند، به سختی باردار می شوند. زنان تحت درمان برای باروری اغلب به منظور افزایش احتمال بارداری از مکمل های رژیمی استفاده می کنند که شامل آنتی اکسیدان ها نیز می شود. اما طبق نظر پژوهشگران بسیاری از این آنتی اکسیدان ها کنترل نشده بوده و در مورد عوارض و تاثیرات آنها شواهد زیادی در دسترس نیست.

منبع:

Marian G Showell, et al “Antioxidants for female subfertility” Aug. 5 in The Cochrane Library
 

نظرات بسته شده است.