مکمل سویا باعث بهبود آسم نمی شود

مکمل های تغذیه ای یک تجارت بیلیون دلاری هستند که به صورت گسترده برای درمان و پیشگیری از بیماری ها و افزایش سطح سلامت استفاده می شود هر چند همیشه داده های مبنی بر اثربخشی آنها وجود ندارد با این حال شواهدی وجود دارد که مکمل مربوط به ایزوفلاون سویا – ترکیبات با منشا گیاهی در مواد غذایی مانند توفو– اثر حفاظتی در برابر گرکرفتگی در دوران یائسگی و پوکی استخوان دارد. در حالی که تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از یک مطالعه بر روی رژیم غذایی و آسم که قبلا انجام گرفته بود نشان داده بود که در افراد مبتلا به آسم که ایزوفلاون سویا  دریافت  کردند عملکرد ریه ها بهتر از سایر افراد مبتلا به آسم بود ودر پیگیری در آزمایشگاه  : در کشت سلولی محققان مشاهده کردند که ایزوفلاون به نام جنیستین التهاب ائوزینوفیل را که یک فاکتور کلیدی برای آسم است کاهش می دهد.
هدف از این مطالعه تعیین این بود که آیا مصرف مکمل سویا در نوجوانان و بزرگسالان  مبتلا به آسم کنترل نشده می تواند عملکرد ریه ها را بهبود ببخشد یا نه . نتایج حاصل از این مطالعه در می 2015 در Journal of the American Medical Association منتشر شد.
در این مطالعه تاثیر مصرف سویا در 386 بزرگسال و کودک 12 سال و بالاتر که به آسم کنترل نشده مبتلا بودند بررسی شد. همه ی شرکت کنندگان برای درمان آسم شان داروهای کورتیکواستروئید و تنظیم کننده ی لوکوترین دریافت می کردند اما هیچ کدام از آن ها سویا استفاده نمی کردند. این مطالعه یک مطالعه ی تصادفی دو سوکور بود که در آن نیمی از شرکت کنندگان به مدت شش ماه ، دو بار در روز100 میلی گرم مکمل سویا دریافت کردند و نیمی دیگر دارو نما دریافت کردند.
یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که اگر چه استفاده از مکمل باعث افزایش سطح ایزوفلاون کلیدی سویا – جنیستین- در خون شد اما عملکرد ریه ها ، علایم و یا میزان التهاب را در این افراد بهبود نیافت. یافته های این مطالعه نشان می دهد که این مکمل نباید در بیماران مبتلا به آسم کنترل نشده تجویز شود. به نظر محققان این مطالعه ، اینکه چرا ارتباط مشاهده شده بین سویا و آسم در مطالعات قبلی در این مطالعه دیده نشد به عوامل دیگری مانند رژیم غذایی و شیوه ی زندگی مانند مصرف گوشت کمتر و ورزش منظم مربوط است.
نکته ی عملی: نکته ی حائز اهمیت این است که برای مدیریت بیماری ها به جای تمرکز بر روی  مصرف یک ماده ی غذایی خاص و یا یک  ترکیب خاص در مواد غذایی ، بهتر است  به طور کلی روی تمام جنبه ها ی مربوط به سلامت افراد تمرکز کرد.

منبع: JAMA. 2015 May 26;313(20):2033-43

نظرات بسته شده است.