مواجهه با آلاینده ها در بارداری خطرناک است

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است، مواجهه با آلاینده های محیطی در دوران بارداری بر ضربان قلب و حرکت جنین اثرگذار است.
هم حرکت و هم ضربان قلب جنین معیاری برای ارزیابی مراحل رشد و چگونگی اثرات محیط بر رشد سیستم عصبی هستند.
دکتر Janet DiPietro سرپرست نویسندگان این مطالعه و همکارانش نمونه خون  50 زن باردار کم درآمد و پردرآمد در بالتیمور و اطراف آن را آنالیز کردند.  این نمونه های خون در هفته 36 بارداری جمع آوری شد و در همان زمان حرکت و میزان ضربان قلب جنین نیز اندازه گیری شد.
این پژوهشگران یافتند که همه آنها دارای سطوح قابل تشخیص ارگانوکلرین ها شامل DDT ، PCBs و دیگر آلاینده های زیست محیطی هستند. بررسی ها نشان داد سطح این آلاینده ها در خون زنان پردرآمد بیشتر از خانواده های کم درآمد است.
بررسی این فاکتورها نشان داد سطوح بالای آلاینده های معمول زیست محیطی در خون زنان باردار با حرکات بیشتر و شدیدتر جنین در ارتباط است. برخی از این آلاینده ها هم چنین با تغییرات در میزان ضربان قلب که به طور نرمال با حرکات جنین مطابق است، مرتبط هستند.
این یافته ها نشان میدهند رشد جنین در خطر مواجهات محیطی قرار دارد و این امر بوسیله رفتارهای عصبی  جنین قابل شناسایی است

منبع:

Janet DiPietro,et al “Fetal heart rate and motor activity associations with maternal organochlorine levels: results of an exploratory study”  Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology,2013

نظرات بسته شده است.