مقادیر زیاد اسید فولیک و خطر سرطان پستان

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که دریافت زیاد اسید فولیک توسط بیماران مبتلا به سرطان پستان می تواند موجب رشد بیشتر تومورها شود. نقش فولات (  یک از ویتامین B) و اسید فولیک ( فرم ساختگی آن ) در توسعه و گسترش سرطان پستان متناقض است. اگرچه در بسیاری از مطالعات، نقش محافظتی اسید فولیک در برابر سرطان سینه تأیید شده است. نتایج مطالعات جدید نشان می دهد که مقادیر زیاد اسید فولیک می تواند خطر گسترش سرطان پستان را  افزایش دهد. در واقهع می توان گفت که اسید فولیک میم تواند بر روی سلول های طبیعی اثر محافظتی داشته باشد. نتایج این مطالعه در PLOS ONE به چاپ رسید. نتایج این مطالعه بسیار ارزشمند است به دلیل این بیماران مبتلا به سرطان پستان ممکن است مقادیر زیادی از این ویتامین را ازطریق غذاهای غنی شده و مکمل ها دریافت کنند. دریافت اسید فولیک در طی 15 سال گذشته بسیار افزایش یافته است. دریافت مکمل  اسید فولیک در زنان قبل از بارداری و در دوران بارداری به دلیل پیشگیری از بروز نقایص عصبی از جمله spina bifida ضروری است. از سال 1998 در آمریکا و کانادا، به منظور دریافت مقادیر کافی اسید فولیک و ویتامین های گروه B در زنان؛ اقدام به غنی سازی آرد سفید، پاستا و فرآورده های تجاری شد. علاوه بر این، دریافت مکمل های اسید فولیک نیز حدود 30 تا 40 درصد افزایش یافته است. به بیان دکتر Young-In Kim نویسنده مسئول این مقاله؛" ما برای اولین بار نشان دادیم که دریافت دوز 5/2 تا 5 برابر نیاز روزانه به اسید فولیک می تواند به طور معناداری رشد سلول های سرطانی و پیش سرطانی را افزایش دهد."
منبع:
 
Reference: Shaidah Deghan Manshadi, Folic Acid Supplementation Promotes Mammary Tumor Progression in a Rat Model. PLoS ONE, 2014.
 

نظرات بسته شده است.