مصرف میوه و سبزی و نشاط بیشتر

براساس نتایج یک مطالعه ی جدید در دانشگاه اُتاگو نشان داده شد که مصرف بیشتر میوه وسبزی موجب شادی، نشاط و انرژی بیشتر در طول عمر می شود. گروه روانشناسی در این دانشگاه به بررسی تغییرات احساسی و دریافت غذا پرداختند. نتایج این مطالعه در مجله ی British Journal of Health Psychology به چاپ رسید. در این مطالعه در حدود 281 نفر پرسشنامه ی غذایی را برای 21 روز پر کردند. پیش از این آزمودنی ها پرسش نامه ای را مبنی بر سن، جنس، قد و وزن پر کرده بودند. علاوه بر این سابقه ی اختلالات غذا خوردن نیز در آن ها بررسی شد. در طول این 21 روز آن ها هر چه را که از صبح تا شب خورده بودند، ثبت کردند. به علاوه، میزان دریافت و اندازه ی دریافت غذاها نیز ثبت می شد.برای مثال، آن ها میزان دقیق مصرف میوه (آب میوه و میوه ی خشک) و سبزی و مواد غذایی مثل چیپس، بیسکویت و شیرینی را یادداشت می کردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباط مثبتی بین دریافت میوه و سبزی و نشاط و انرژی افراد وجود دارد. در روزهایی که آزمودنی ها میوه و سبزی بیشتری خورده بودند احساس نشاط و سرزندگی بیشتری می کردند. دریافت میوه و سبزی بیشتر در یک روز حتی بر روحیه افراد در روز بعدی نیز اثر گذار است. در این مطالعه پس از بررسی های دقیق تر نشان داده شد که ارفراد جوان نیاز به مصرف 7 تا 8 سروینگ میوه و سبزی در روز دارند، یک سروینگ میوه و سبزی تقریباً اندازه ی یک کف دست یا نصف لیوان است. بر طبق نتایج این مطالعه، محققین توصیه کردند که بهتر است نصف بشقاب غذای هر فردی شامل میوه (سیب) و سبزی باشد. بنابراین هرچقدر غذای مصرفی سالم تر باشد روحیه ی افراد نیز با نشاط تر خواهد بود.

منبع:

Tamlin Conner, et al. Many apples a day keep the blues at bay. British Journal of Health Psychology.2013

نظرات بسته شده است.