مصرف ماهی عمرتان را طولانی می کند

نتایج یک پژوهش جدید نشان داده است مصرف منظم ماهی های غنی از امگا 3  طول عمر شما را طولانی میکند.
بررسی بیش از 2600 بزرگسال مسن در بوستون نشان داد افرادی که دارای سطوح بالای اسیدهای چرب امگا 3 در خون هستند،  نسبت به سایرین دو سال طول عمر بیشتری دارند.
در این مطالعه 2600 فرد با میانگین سنی 74 سال شرکت داشتند، در شروع مطالعه این پژوهشگران نمونه های خون افراد را جمع آوری کرده، آزمایشات فیزیکی انجام داده و اطلاعاتی در مورد سبک زندگی شرکت کننده ها جمع آوری کردند. هیچ یک از شرکت کننده ها از مکمل استفاده نمی کردند.
در طول 16 سال پیگیری، بیش از 1600 نفر فوت شدند که 570 مرگ در اثر بیماری های قلبی رخ داد. نتایج نشان داد سطوح بالاتر امگا 3 در خون با خطر کمتر مرگ در طول مطالعه همراه بوده است.
این پژوهشگران به سرپرستیMozaffarian  یافتند، کسانی که دارای سطوح بالای اسید چرب امگا 3 در بدن هستند به طور کلی به میزان بیست و هفت درصد کمتر از دیگران در خطر مرگ قرار دارند و میزان خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی در آنان، سی و پنج درصد کمتر از کسانی است که سطوح امگا3 بدنشان کم است. اسیدهای چرب امگا 3 بیشتر در سالمون، ماهی خال مخالی، شاه ماهی، قزل آلای دریاچه ای یافت می شود.
انجمن قلب آمریکا مصرف حداقل 2 واحد 5/3 اونسی ماهی چرب نظیر سالمون در هفته را توصیه کرده است.

منبع:

Dariush Mozaffarian,et al “Circulating Long-Chain ω-3 Fatty Acids and Incidence of Congestive Heart Failure in Older Adults: The Cardiovascular Health Study: A Cohort Study”  Annals of Internal Medicine, April 1, 2013

نظرات بسته شده است.