مصرف ماست خطر دیابت نوع 2 را کاهش می دهد

دیابت نوع 2 یک بیماری مزمن بوده و زمانی که بدن به اندازه کافی انسولین تولید نکند یا مقاومت به انسولین در سلول های بدن وجود داشته باشد، بروز می کند. درصورتیکه یکی از بستگان فرد به دیابت مبتلا باشد یا فرد شیوه زندگی ناسالم داشته باشد، خطر ابتلا به دیابت افزایش می یابد. تقریباً 266 میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت نوع 2 مبتلا هستند و تخمین زده می شود که تا سال 2030 این میزان تا 552 میلیون نفر افزایش یابد.
محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد نتایج حاصل از سه مطالعه آینده نگر در مورد تاریخچه پزشکی و شیوه زندگی کارکنان بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعات 51529 مرد در محدوده سنی 75-40 سال، 121700 زن در محدوده سنی 55-30 سال و 116671 زن در محدوده سنی 42-25 سال را شامل می شدند.
در شروع هر مطالعه آینده نگر، شرکت کنندگان یک پرسشنامه در مورد شیوه زندگی و بروز بیماری های مزمن تکمیل کردند. سپس بیش از 90% شرکت کنندگان هر دو سال یکبار مورد پیگیری قرار گرفتند. افراد مبتلا به دیابت، بیماری های قلبی- عروقی یا سرطان از مطالعه حذف شدند. افرادی که هیچ اطلاعاتی در مورد مصرف لبنیات ارائه نداده بودند نیز از مطالعه خارج شدند. در مجموع 41497 مرد از مطالعه اول، 67138 زن از مطالعه دوم و 85884 زن از مطالعه سوم مورد بررسی قرار گرفتند.
در این سه مطالعه آینده نگر 15156 مورد ابتلا به دیابت نوع 2 در طول دوره پیگیری رخ داد. محققان دریافتند که مصرف کلی لبنیات با خطر دیابت نوع 2 مرتبط نیست. سپس به بررسی ارتباط مصرف هر یک از انواع محصولات لبنی مانند شیر بدون چربی، پنیر، شیر پرچرب و ماست پرداختند. پس از تعدیل اثر عوامل خطر بیماری های مزمن مانند BMI و عوامل تغذیه ای، مشخص شد که مصرف زیاد ماست با کاهش خطر بروز  دیابت نوع 2 مرتبط است.
محققان پس از انجام یک متاآنالیز و ترکیب این نتایج با سایر مطالعاتی که تا مارس 2013 ارتباط بین مصرف لبنیات و دیابت نوع 2 را بررسی کرده بودند، دریافتند که مصرف 28 گرم ماست در روز با کاهش خطر دیابت نوع 2 به میزان 18% مرتبط است.

نکته عملی: مصرف ماست به صورت منظم و روزانه سبب کاهش خطر بروز دیابت نوع 2 می شود.

منبع:

Mu Chen, et al. 2014; 12 (1): 215

نظرات بسته شده است.