مصرف قهوه و افزایش خطر ابتلا به گلوکوما

بر اساس مطالعات محققین دانشگاه هارواد نشان داده شد که افرادی روزانه حداقل 3 فنجان قهوه مصرف می کنند در معرض خطر ابتلا به بیماری چشمی گلوکوما که می تواند موجب کاهش بینایی و نابینایی شود، قرار دارند. به بیان محققین، به نظر می رسد که کافئین می تواند موجب بروز نوع خاصی از گلوکوما شود که به نام exfoliation glaucoma معروف است. ویژگی این بیماری ظهور فیبر های ظریفی در عدسی چشم است که باعث افزایش فشار در کروه چشم می شوند. با وجود اثرات مفید مصرف کافئین، ولی مصرف بیش از 3 فنجان از آن در روز به خصوص در افرادی که سابقه فامیلی ابتلا به بیماری گلوکوما را دارند می تواند موجب افزایش خطر ابتلا به این بیماری گردد.  
در این پژوهش 79000 زن و 41000 مرد در بین سال های 1980 تا 2008 مورد بررسی قرار گرفتند. لازم به ذکر است که این آزمودنی ها به بیماری گلوکوما مبتلا نبودند. محققین به وسیله پرسشنامه میزان مصرف قهوه ی آزمودنی ها و همچنین سابقه فامیلی ابتلا به بیماری گلوکوما را در آن ها بررسی کردند.به بیان دکتر هی کانگ نویسنده مسئول این مقاله؛ افزایش خطر ابتلا به بیماری گلوکوما در بین افرادی که  حداقل 3 فنجان قهوه در روز مصرف می کنند در حدود 66 درصد گزارش شده است. با وجود این وی خاطر نشان کرد که این اولین مطالعه در زمینه بررسی ارتباط بین مصرف قهوه و بروز بیماری exfoliation glaucoma  می باشد، بنابراین برای تأیید یافته های حاصل از این پژوهش و تعمیم آن نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه می باشد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان به افرادی که دارای سابقه فامیلی ابتلا به بیماری exfoliation glaucoma می باشند توصیه کرد که مصرف قهوه خود را به یک فنجان در روز کاهش دهند تا از بروز این بیماری در امان بمانند.

منبع:

Jae Hee Kang, Sc.D., assistant professor of medicine, Channing Division of Network Medicine, Brigham and Women's Hospital, Boston; Mark Fromer, M.D., ophthalmologist, Lenox Hill Hospital, New York City and eye surgeon director, New York Rangers hockey team; Alfred Sommer, M.D., professor, ophthalmology, and dean emeritus, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore; Oct. 3, 2012, Investigative Ophthalmology & Visual Science

نظرات بسته شده است.