مصرف فیبر رژیمی موجب و کاهش سرطان پستان

یافته های حاصل از یک مطالعه گسترده در دانشکده پزشکی هاروارد نشان داد زنانی که در سنین نوجوانی و کودکی از رژیم غذایی با فیبر بالا پیروی می کردند و یا به عبارت دیگر میوه و سبزیجات بیشتری می خوردند در مقایسه با همتایان خود که در دوران نوجوانی رژیم غذایی با محتوای فیبر پایین داشتند، کم تر به سرطان پستان مبتلا می شوند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Maryam Farvid ؛ "مدارک پیشین نشان می دهند که دریافت فیبر رژیمی با خطر ابتلا به سرطان همبستگی ندارد، و هیچ یک از آن ها تأثیر نوع رژیم غذایی در دوران نوجوانی و کودکی را بر ابتلا به سرطان پستان بررسی نکرده اند. یافته های حاصل از مطالعه ما در زمینه نقش تغذیه در مراحل ابتدای زندگی و ابتلا به سرطان پستان در سال های بعدی پتانسیل برخی عوامل خطر قابل اصلاح را پیشنهاد می کند." پژوهشگران در این مطالعه 90534 آزمودنی را برای یک دوره زمانی طولانی بررسی کردند. آزمودنی ها پرسشنامه هایی را در زمینه نوع رژیم غذایی در سنین نوجوانی پر کردند. پژوهشگران میزان دریافت فیبر رژیمی در آزمودنی ها با تعدیل اثر برخی عوامل مثل نژاد، پیشینه خانوادگی ابتلا به سرطان پستان، تغییرات وزنی، پیشینه قاعدگی، مصرف الکل و نمایه توده بدنی بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری مطالعه نشان داد که میزان ابتلا به سرطان پستان با مصرف فیبر رژیمی بیشتر حدود 12 تا 19 درصد کاهش یافت. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Pediatrics منتشر شد.

منبع:


Maryam S. Farvid, et al. Dietary Fiber Intake in Young Adults and Breast Cancer Risk. Pediatrics, 137(3):e2015
 

نظرات بسته شده است.