مصرف شیر در کودکی و عملکرد بدنی بهتر در سالمندی

بر اساس مطالعه ای که به تازگی در مجله Age and Aging  به چاپ رسید؛ مصرف شیر در کودکی می تواند موجب حفظ سرزندگی و نشاط در سالمندی گردد.
کَت برنای نویسنده مسئول این مقاله و همکارانش دریافتند که مصرف روزانه یک لیوان شیر در کودکی همبستگی بالایی با سرعت راه رفتن و کاهش مشکلات تعادلی خواهد داشت. در مقالات پیشین نشان داده شد که مصرف شیر و محصولات لبنی در کودکی و میان سالی با کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی در سالمندی همراه است. توانایی بدنی تأثیر بسزایی روی فعالیت های روزمره زندگی می گذارد، به بیان برنای خطر های مرتبط با مشکلات و اختلالات تعادلی در سالمندی بسایر برجسته است. بدین منظور سعی شد تا در مطالعه ای اثر مصرف شیر، پروتئین و چربی بر عملکرد بدنی در سنین 63 تا 86 مورد ارزیابی قرار گیرد. به طور دقیق، نتایج مطالعه ی این محققین نشان داد که سرعت راه رفتن از لحاظ زمانی در سالمندانی که در دوران کودکی شیر بیشتری می نوشیدند به میزان 5 درصد بیشتر گزارش شد، علاوه بر این میزان تعادل در سالمندانی که در دوران کودکی شیر بیشتری می نوشیدند به میزان 25 درصد بیشتر گزارش شد. سرعت راه رفتن با دریافت کلسیم و چربی رابطه مستقیم دارد، در حالی که حفظ تعادل با میزان مصرف پروتئین همبستگی مستقیمی دارد.
بنابراین اثرات مصرف شیر در کودکی می تواند تا سالمندی گسترش داشته بیابد، با این حال باید در مصرف کلسیم بیش از حد در سنین سالمندی به خصوص در مردان به دلیل ارتباطش با سرطان پروستات محتاط بود.

منبع:

Kate Birnie, et al. Childhood milk consumption is associated with better physical performance in old age. Age and Ageing, 2012

نظرات بسته شده است.