مصرف سویا و کاهش فشار خون

مصرف روزانه مواد غذایی حاوی ایزوفلاونوئیدها؛ یک ترکیب کلیدی موجود در شیر سویا، توفو، چای سبز و حتی بادام زمینی ممکن است در کاهش فشار خون مفید باشد. ویژگی این مطالعه جنبه کاربردی آن است. به بیان سافیا ریچاردسون از دانشگاه کولومبیا؛ مصرف مقادیر کافی ایزوفلاونوئیدها می تواند دارای اثرات مفیدی بر فشار خون باشد. فشار سیستولیک در افرادی که مقادیر بیشتری از  ایزوفلاونوئیدها را مصرف می کردند (33/0 میلی گرم در روز) نسبت به افرادی که مقدار مصرف کمتری داشتند (5/2 میلی گرم در روز) کمتر گزارش شد (به طور میانگین5/5 میلی متر جیوه ). به عنوان یک توصیه؛ یک لیوان شیر سویا معادل 22 میلی گرم ایزوفلاونوئید و 100 گرم لوبیای سویا ی تفت داده شده معادل 130 میلی گرم ایزوفلاونئید می باشد. به بیان ریچاردسون، ترکیب پروتئین سویا با رژیم غذایی DASH که بر پایه ی میوه و سبزیجات می باشد و همچنین محصولات لبنی کم چربی و غلات کامل می تواند در حدود 10 میلی متر جیوه از فشار خون را کاهش دهد و بنابراین می توان این رژیم را برای کاهش فشار خون توصیه کرد.
ایزوفلاونوئیدها موجب افزایش ترکیبی به نام نیتریک اکسید می شوند، این ترکیب خاصیت رگ زایی دارد و بنابراین می تواند با افزایش این فرآیند موجب کاهش فشار خون گردد.

منبع:

Safiya Richardson et al, Dietary Isoflavone Intake is Associated with Lower Systolic Blood Pressure: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study" on March 25, 2012

نظرات بسته شده است.