مصرف زیاد کربوهیدرات با کاهش هورمون آدروپین مرتبط است.

مطالعاتی که در گذشته بر روی موش انجام شده است نشان می دهد که هورمون آدروپین در بیماری های متابولیکی مانند چاقی نقش دارد اما عملکرد آن در انسان ها نامشخص باقی مانده است. به تازگی محققان در مطالعه ای که نتایج آن در مجله Obesity منتشر شده، نقش کاهش وزن و رژیم غذایی را بر روی غلظت خونی آدروپین در انسان بررسی کرده اند.
نتایج این مطالعه نشان داد که سطوح خونی آدروپین با دریافت کربوهیدرات مرتبط است. به طوریکه دریافت بالاتر کربوهیدرات با کاهش میزان آدروپین مرتبط بود. در مقابل، دریافت بالاتر چربی با افزایش میزان آدروپین در ارتباط بود.
علاوه براین، محققان دریافتند که این هورمون در متابولیسم چربی نقش دارد. افراد با سطوح پایین آدروپین دارای چربی بیشتری در خون بودند. به طوریکه میزان کلسترول بد (LDL) و تری گلیسرید در این افراد بالاتر بود. بنابراین احتمالاً کاهش میزان آدروپین با افزایش خطر بیماری های قلبی مرتبط است.
منبع:


Inverse association between carbohydrate consumption and plasma adropin concentrations in humans. Obesity, 2016
 

نظرات بسته شده است.