مصرف روزانه یک مشت آجیل خطر بیماری و مرگ را کاهش می دهد.

مغزها غنی از فیبر بوده، اسیدهای چرب اشباع آن ها اندک است و آنتی اکسیدان بالایی دارند. به همین دلیل مغزها یکی از سالم ترین و مغذی ترین میان وعده ها محسوب می شوند. مطالعات اخیر حاکی از آنست که فواید مغزها بیشتر از آنست که فکر می کردیم.
مغزها بخاطر وجود فیبر، آنتی اکسیدان، اسیدهای چرب غیراشباع، ویتامین و املاح در گروه غذاهای فراسودمند قرار دارند. پیش از آن فواید این مغزها در کاهش خطر بیماری های قلبی – عروقی (CVD)، سکته و سرطان مشخص شده بود اما تحقیقات جدید فوایدی فراتر از این را بیان می کند.
در این مطالعه مروری بر 29 مطالعه انجام شده در سراسر دنیا از جمله آسیا، استرالیا و اروپا صورت گرفته است. اثر مغزها بر CVD، سرطان و مرگ و میر ناشی از آن و سایر علل مرگ و میر مورد بررسی قرار گرفت. در کل مطالعه 819448 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه مروری ارتباط بین مصرف مغزها با مرگ و میر ناشی از بیماری های تنفسی، بیماری های دژنراتیو اعصاب، بیماری های عفونی و کلیوی بررسی شد. تمام انواع مغزها از جمله فندق، گردو، پسته و بادام زمینی مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج بررسی نشان داد مصرف روزانه یک مشت آجیل با 22 درصد کاهش خطر مرگ و میر همراه است. هر مشت آجیل حدوداً معادل 20 گرم است که خطر بیماری عروق کرونر قلب را تا 30 درصد، خطر CVD را تا 21 درصد و مرگ و میر ناشی از سرطان را تا 15 درصد کم می کند. مصرف روزانه حدود 20 گرم از مغزها خطر دیابت را 40 درصد کاهش داده و خطر عفونت را 75 درصد کم می کند. هم بادام زمینی و هم آجیل درختی با کاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های عروق کرونر قلب و CVD همراه است اما تنها مصرف بادام زمینی باعث کاهش سکته و تنها آجیل درختی باعث کاهش مرگ و میر از سرطان شد.
مغزها و بادام زمینی غنی از فیبر بوده، منیزیم، اسیدهای چرب غیراشباع و مواد مغذی فراوانی دارند که باعث کاهش کلسترول خون و کاهش خطر بیماری های قلبی می شود. محتوای آنتی اکسیدانی هر سهم گردو از ترکیب سهم میوه و سبزی بیشتر است. به نظر می رسد مصرف آجیل های مخلوط باعث بهبود مقاومت به انسولین و کاهش التهاب در بیماران سندرم متابولیک می شود. اگرچه مغزها حاوی چربی فراوانی هستند اما فیبر و پروتئین بالایی نیز دارند و مصرف آن ها در بلند مدت می تواند در کاهش خطر چاقی مؤثر باشد.
نکته عملی: مصرف روزانه یک مشت آجیل مخلوط برای کاهش بیماری زایی و مرگ و میر ناشی از بیماری ها توصیه می شود.
منبع:

Dagfinn Aune et al. “Nut consumption and risk of cardiovascular disease, total cancer, all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies”. BMC Medicine, 2016.

نظرات بسته شده است.