مصرف بالای سدیم در جهان

بر اساس نتایج یک مطالعه در انجمن تغذیه و سلامت قلب آمریکا گزارش شده است که 75 درصد افراد در جهان در حدود دو برابر میزان سدیم توصیه شده RDA را دریافت می کنند. در سال 2010 میزان دریافت سدیم از غذاهای فرآوری شده و تجاری، سس هاو نمک آشپزخانه نزدیک به 4000 میل گرم در روز تخمین زده شده است. سازمان بهداشت جهانی میزان مصرف سدیم را تا 2000 میلی گرم در روز محدود کرده است و انجمن قلب آمریکا نیز میزان مصرف سدیم را تا 1500 میلی گرم در روز محدود کرده است. این مطالعه برای اولین بار دریافت سدیم را بر اساس سن، جنس و کشور مشخص کرده است. بیماری قلبی و عروقی یکی از دلایل مرگ و میر در جهان به شمار می رود، مصرف بالای سدیم موجب افزایش فشار خون می شود و بالارفتن فشارخون یکی از دلایل اصلی شیوع بیماری قلب و عروقی می باشد. به بیان محققین در میان زنان و مردان کشورهای مختلف میزان دریافت سدیم بیش از میزان توصیه شده می باشد. میزان مصرف سدیم در قزاقستان در حد بالایی است یعنی بیشتر از 6000 میلی گرم در روز و در ازبکستان کمتر از 6000 میلی گرم در روز می باشد. کنیا و مالاوی مصرف سدیم بسیار کمی دارند، یعنی در حدود 2000 میلی گرم در روز، میانگین دریافت سدیم در آمریکا 3600 میلی گرم در روز گزارش شده است. 181 کشور از 187 کشور که 99 درصد جمعیت جهان را شامل می شوند بیش از 2000 میلی گرم سدیم در روز مصرف می کنند، یعنی بیش از میزان توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی. 191 کشور که در حدود 88 درصد جمعیت جهان را شامل می شوند، بیش از 1000 میلی گرم در روز سدیم دریافت می کنند. میزان دریاف سدیم در همه ی کشور ها بجز کنیا که در حدود 1500 میلی گرم سدیم مصرف می کنند، بیشتر از میزان توصیه شده انجمن قلب آمریکا می باشد. به بیان دکتر سامان فهیم " ما امیدواریم تا نتایج پژوهش مان راهی به سوی سلامتی و کاهش مصرف سدیم در جهان باشد."

منبع:

The above story is reprinted from materials provided byAmerican Heart Association.
Note: Materials may be edited for content and length. For further information, please contact the source cited above
.

نظرات بسته شده است.