مصرفیبر در رژیم غذایی و کاهش خطر آسم

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید که در Nature Medicine به چاپ رسیده است، یک رژیم غذایی پر فیبر  شدت بیماری های آلرژیک شامل التهابات ریه را کاهش میدهد. این نتایج به روشنی نشان دهنده تاثیرات رژیم غذایی بر سلول های سیستم ایمنی بدن و بیماری های غیر مرتبط با دستگاه گوارش می باشد.
در طول دهه های اخیر شیوع آسم آلرژیک به شدت در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است و این در حالی است که مصرف فیبر در رژیم غذایی افراد ساکن این کشورها کاهش یافته است. اگرچه مصرف فیبر اختلالات مرتبط با دستگاه گوارش را بهبود می بخشد اما هنوز مشخص نیست که تاثیرات آن بر خارج دستگاه گوارش چگونه اعمال می شود.
Benjamin Marsland  و همکارانش طی مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که موش های تغذیه شده با رژیم غذایی کم فیبر در مواجهه با آلرژن ها التهابات ریوی بدتری بروز میدهند، در حالیکه موش های تغذیه شده با رژیم غذایی سرشار از فیبر پکتین کمتر به بیماری های آلرژیک مبتلا می شدند. پژوهشگران یافتند فیبر رژیمی ترکیب باکتری های ساکن روده را تغییر میدهد. بعد از مصرف فیبر، باکتری های ساکن روده فیبر را فرآوری کرده و متابولیت هایی به نام اسیدهای چرب کوتاه زنجیر تولید می کنند که این اسیدهای چرب وارد جریان خون شده و بر رشد سلول های ایمنی بدن در هر نقطه از جمله در ریه ها اثر می گذارند.
 منبع:
 
 
SOURCE: Benjamin Marsland, ET AL “Gut microbiota metabolism of dietary fiber influences allergic airway disease and hematopoiesis” Nature Medicine20,159–166 (2014).
 

نظرات بسته شده است.