محل تجمع چربی و خطر بیماری های قلبی و سرطان

براساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و سرطان در افرادی که چربی شکمی دارند بیشتر از افرادی با شاخص توده ی بدنی یکسان است، که چربی آن ها در سایر نقاط بدنشان تجمع یافته است. خطر مرگ و ابتلا به بیماری در افراد دارای اضافه وزن بیشتر است و می تواند در افراد با شاخص توده ی بدنی مشابه متفاوت باشد. چربی نابجا (ectopic)، یا چربی هایی که در جاهایی تجمع یافته اند که به ذهن خطور نمی کند، مانند چربی شکمی ولی با این تفاوت که قابل مشاهده است، می توانند سبب اختلاف در خطر ابتلا به بیماری ها باشند، که در بالا به آن اشاره شد. روشن است که چربی شکمی خطرناک ترین نوع چربی است. در این مطالعه، برای بررسی بیشتر این موضوع، از سی تی اسکن به منظور تشخیص محل ذخایر چربی در راستای همبستگی آن ها با خطر ابتلا به بیماری ها استفاده شد. به بیان کاترین بریتون، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ امروزه چاقی به یک معضل اپیدمیک تبدیل شده است، شناسایی افرادی که در معرض خطر قرار دارند مهم است، و امکان رسیدن به اهداف درمانی و پیشگیرانه را فراهم می آورد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین محل قرار گیری تجمع چربی و عوامل خطر ویژه ی بیماری های قلبی عروقی و سرطان بود، که می تواند توضیح دهد که چرا افراد با شاخص توده ی بدنی مشابه و بدن های مختلف به بیماری های متفاوت مرتبط با چاقی دچار هستند. محققین در این مطالعه تجمع چربی را در ناحیه ی شکمی، اطراف قلب و آئورت را در 3086 شرکت کننده مورد بررسی قرار دادند. آزمودنی های این مطالعه در دامنه ی سنی 50 سال قرار داشتند و تقریباً نیمی از آن ها را خانم ها تشکیل می داند.  هر کدام از آزمودنی ها برای بررسی محل تجمع چربی سی تی اسکن شدند. سپس آزمودنی ها طی دوره ای برای ارزیابی بیماری قلبی، سرطان و خطر مرگ پیگیری شدند. نتایج مطالعه نشان داد که چربی شکمی شاخص میزان تجمع چربی در اطراف اندام ها داخلی بدن است، و با شیوع بیماری ها قلبی، سرطان همبستگی زیادی دارد.

منبع:

Kathryn A. Britton, et al. Body Fat Distribution, Incident Cardiovascular Disease, Cancer, and All-cause Mortality. Journal of the American College of Cardiology, 2013

نظرات بسته شده است.