محتوی چربی رژیم غذایی نوجوانان را کنترل کنید

 

اضافه وزن و چاقی در میان نوجوانان شیوع زیادی دارد و رو به افزایش است. نتایج مطالعه ای توسط  UPV/EHU نشان داد که عدم کنترل کالری دریافتی، نپرداختن به فعالیت بدنی و افزایش مقادیر چربی رژیم غذایی موجب تجمع بیشتر چربی در نوجوانان به ویژه در ناحیه شکمی خواهد شد. این مطالعه در journal Clinical Nutrition  چاپ شد. نقش جبرانی فعالیت ورزشی در این راستا بسیار حائز اهمیت است، به دلیل این که پیروی از یک رژیم غذایی نامتعادل ولی همراه با فعالیت ورزشی می تواند تا حدودی از بروز اختلالات ناشی از افزایش کالری دریافتی محافظت کند. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر محتوی چربی رژیم غذایی بر تجمع چربی در ناحیه شکمی در نوجوانان بود. تجمع چربی در ناحیه شکمی خطر بزرگی برای سلامتی محسوب می شود، به دلیل این با بروز بیماری های قلبی و عروقی، دیابت ملیتوس، افزایش فشار خون، افزایش مقادیر کلسترول و … رابطه مستقیمی دارد. این مطالعه اولین مطالعه ای بود که اثر محتوی چربی رژیم غذایی را بر تجمع چربی در ناحیه شکمی در مراحله حیاتی رشد و تمایز یعنی نوجوانی مورد ارزیابی قرار داده است. بدین منظور در این مطالعه 224 نوجوان شرکت کردند و میزان چربی ناحیه شکمی آن ها توسط روش dual-x-ray absorptiometry ارزیابی شد و علاوه بر آن عادات غذایی وفعالیت بردنی آن ها نیز اندازه گیری شد. محققین بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش به نتیجه رسیدند که بدون افزایش کالری دریافتی، افزایش مقادیر چربی دریافتی نوجوانان می تواند موجب تجمع چربی بیشتر در ناحیه شکمی و در نتیجه افزایش احتمال ابتلا به بیماری های قلبی وعروقی گردد. 
 
منبع:
 
 
I. Labayen, J. R. Ruiz, et al. High fat diets are associated with higher abdominal adiposity regardless of physical activity in adolescents; the HELENA study. Clinical Nutrition, January 2014.
 

نظرات بسته شده است.