متفورمین بر طول عمر اثر دارد

محققین دانشگاه Cardiff در مطالعه ای گزارش کردند؛ قرص متفورمین که برای کنترل قند خون در بیماران دیابتی تجویز می شود دارای فواید پیشگویی کننده و پیشگیری کننده در بدن می باشد. علاوه بر این، نتایج حاصل از مطالعات پیشین نشان می دهد که این دارو دارای ویژگی های ضر سرطانی نیز می باشد. متفورمین رایج ترین داروی تجویزی در بیماران دیابت نوع 2 است، با وجود این، مدارک نشان می دهد که می توانند برای افراد غیر دیابتی نیز فوایدی در بر داشته باشد. به بیان دقیق تر، محققین در این مطالعه که بر روی بیش از 180000 نفر انجام شد نشان دادند که داروی رایج تجویزی در بیماری دیابت ( متفورمین)  با افزایش طول عمر این دسته از بیماران در مقایسه با افراد غیر دیابتی همبستگی مثبتی دارد. هدف اصلی در این مطالعه ارزیابی میزان طول عمر بیماران دیابتی که داروی متفورمین می خوردند با بیماران دیابتی که داروی سولفونیل اوره دریافت می کردند، بود. پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری در این مطالعه به طور جالبی نشان داده شد که می توان نتایج را با افراد غیر دیابتی نیز مقایسه کرد. به بیان دقیق تر در این مطالعه گزارش شد که طول عمر بیماران دیابتی که داروی متفورمین دریافت می کردند بیشتر از افراد غیر دیابتی است، در حالی که طول عمر بیماران دیابتی که داروی سولفونیل اوره می خوردند کمتر از افراد غیر دیابتی بود. علاوه بر این، نشان داده شد که داروی متفورمین می تواند برای افراد غیر دیابتی نیز فوایدی داشته باشد. یافته های حاصل از این پژوهش در مجله Diabetes, Obesity and Metabolism  منتشر شد.

منبع:

C. A. Bannister, et al. Can people with type 2 diabetes live longer than those without? A comparison of mortality in people initiated with metformin or sulphonylurea monotherapy and matched, non-diabetic controls. Diabetes, Obesity and Metabolism, 2014.
 

نظرات بسته شده است.