مایعات موثرتر از فیبر در درمان یبوست

همانطور که همه می دانیم مصرف فیبر کافی برای کارکرد طبیعی روده بسیار با اهمیت است، اما نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است، مصرف فراوان مایعات در روز بیشتر در رفع یبوست موثر است.
پژوهشگران مرکز پزشکی برمینگهام به سرپرستی Alayne Markland بیش از 8 هزار مرد و زن شرکت کننده در مطالعه ملی سلامت و تغذیه 2006 تا 2008 را مورد بررسی قرار دادند. این شرکت کننده ها به سوالاتی در زمینه دفعات دفع و شکل مدفوع از لحاظ سختی پاسخ میدادند. هم چنین عادات غذایی، مصرف مایعات و فعالیت بدنی در این افراد ثبت شد. یبوست اغلب به صورت دفع کمتر از 3 مرتبه در هفته تعریف می شود.
بررسی اطلاعات نشان داد 7% از شرکت کننده ها به یبوست دچار هستند. این مسئله در میان زنان و افراد با تحصیلات پایین تر شایع بود. نتایج نشان داد نه ورزش شدید و نه دریافت فیبر با یبوست درارتباط نبوده، بلکه در افرادی که بیشترین مصرف مایعات در طول روز را داشتند امکان ابتلا به یبوست به طور قابل توجهی کاهش میافت.
این پژوهشگران توصیه می کنند بهترین روش برای درمان یبوست، مصرف مایعات کافی د رکنار 30-25 گرم فیبر روزانه و مصرف صبحانه حاوی کافئین به فاصله کوتاهی بعد از پیاده روی است، مجموع این عوامل به حرکات طبیعی روده کمک خواهند کرد.

منبع:

Alayne Markland, et al “Association of Low Dietary Intake of Fiber and Liquids With Constipation: Evidence From the National Health and Nutrition Examination Survey” The American Journal of Gastroenterology 108, 796-803 (May 2013)

نظرات بسته شده است.