قرص چای سبز و اثر آن بر بهبود حافظه

 

براساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که در میان سایر مکمل ها، قرص های چای سبز و بلوبری می توانند موجب بهبود فرآیند های شناختی در میان افراد سالمند شوند. این یافته ها از این لحاظ قابل توجه است که سرعت پردازش اطلاعات اغلب در اوایل دوره پیری دچار اختلال می شود، فرآیند ی از آن تحت عنوان پیری شناختی یاد می کنند، به طوری که افراد سالمند اغلب در زمینه انجام وظایف پیچیده تر شناختی مانند حافظه و کلامی دچار اختلال می شوند. نتایج این مطالعه در Rejuvenation Research به چاپ رسید. محققین در این مطالعه مکملی حاوی بلوبری، کارنوزین، چای سبز، ویتامین 3D و بایووین را با نام  nutraceutical NT-020 به کار بردند. در این مطالعه به طور تصادفی 113 فرد بزرگسال سالم در دامنه سنی 65 تا 85 سال به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند، و روزانه دو بار به مدت 2 ماه از مکمل و دارونما استفاده کردند. از میان 113 آزمودنی، 6 نفر تا پایان مطالعه همکاری نکردند و در مجموع 105 فرد مطالعه را کامل کردند. پیش و 2 ماه بعد از مطالعه آزمودنی ها تحت ارزیابی هایی از قبیل حافظه اپیزودیک، سرعت فرآیند، حافظه  عملکردی، عملکرد اجرایی و سرعت پیچیده قرار گرفتند. محققین نتیجه گیری کردند؛ سرعت پردازش، حافظه و نمره های سایر آزمون ها در سالمندانی که  مکمل NT – 020  استفاده کردند به طور معناداری بیشتر از آزمودنی های گروه دارونما بود. آن ها پیشنهاد کردند که برای پیشگیری از افت شناختی در سالمندان، سعی کنیم به منابع غنی از پلی فنول ها و آنتی اکسیدان ها توجه بیشتری داشته باشیم. 
 
منبع:
SmallBrent J.,et al. Nutraceutical Intervention Improves Older Adults' Cognitive Functioning. Rejuvenation Research. 2014, 17(1): 27-32.  
 

نظرات بسته شده است.